logo yeni

MEMURLARIN YİYECEK YARDIMI UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yemekDevlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarına ve bu yardımın uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bakanlar Kurulunun 2017/11180 sayılı Kararı ile Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugün (10 Şubat 2018) yayımlandı.

Yapılan değişikliğe göre, yemek verme şeklinde yapılan yardım, sadece yemek verme şeklinde yapılacak ve bu yardım; naten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamayacak.

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek yardımına ilişkin olarak ödenek verilmiş olan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılacak.

Yiyecek yardımı, (yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla) atamaya yetkili amirin onayı ile kurulan yemek servislerinde yapılacak.

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yiyecek yardımı sadece yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım, nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılır.”

“Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır.”

MADDE 3- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.