logo yeni

MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA ÇIKANLARIN KONAKLAMA BEDELİNİN NE KADARI KARŞILANIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas23Memuriyet mahalli dışına çeşitli sebeplerle gönderildikleri için kendilerine gündelik ödenenlerin, gittikleri yerlerde konaklama için ödedikleri ücretlerin bir kısmı veya tamamı belli süreler için kurumları tarafından karşılanıyor.

Konaklama ücretinin karşılanmasında, ilgililerin gündelik miktarına ve Harcırah Kanununun 33/b maddesinde unvanları sayılanların teftiş, denetim veya inceleme amacıyla görevlendirilme durumlarına göre farklı uygulamalar söz konusudur.

Konaklama bedeli

6245 sayılı Harcırah Kanunu, bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlere konaklama bedeli ödenmesine de hükmetmiş olması nedeniyle, ilgili mali yıl bütçe kanunlarının gündeliklere ilişkin hükümlerinde konaklama bedelinin ödenebileceği haller ve süreler belirlenmektedir.

2018 yılı için geçerli olan belirlemelere göre;

**Ülke, bölge veya il düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisi olanların, bu kapsamda görevlendirildikleri sürelerdeki konaklama bedellerinin, bu görevleri süresince haklarında geçerli olan gündeliklerin %50 fazlasına kadar olan kısmı kurumları tarafından karşılanmaktadır.

**Yukarıda sayılanlardan teftiş, denetim veya inceleme görevi dışında bir görevle memuriyet mahalli dışına çıkanlar ile diğer memurlara ise görevlendirilmelerinin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip 90 günü için ise gündeliklerinin %40'ı esas alınarak konaklama bedelleri kurumları tarafından karşılanmaktadır. Yıl içinde 180 günü açan görevlendirmeler için ise ödeme yapılmamaktadır.

2018 yılında Devlet memurlarının konaklama bedelinin kurumları tarafından karşılanacak miktarı ve süresi

Harcırah Kanununun 33/b maddesinde sayılan unvanlardaki kariyer meslek personeli (Aktüer, Denetçi, Denetmen, Kontrolör, Müfettiş ve Uzmanlar ile bunların Yardımcı ve Stajyerleri)

Konaklama Bedeli (Gecelik)

İlk 10 gün

İzleyen 80 gün

İzleyen 90 gün

İzleyen 180 gün

-Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisi olanlar, bu kapsamda görevlendirildiğinde 

108 TL

108 TL

108 TL

108 TL

-Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisi olanlar, bu kapsamda görevlendirildiğinde 

92 TL

92 TL

92 TL

92 TL

-İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisi olanlar, bu kapsamda görevlendirildiğinde 

75 TL

75 TL

75 TL

75 TL

Diğer memurlar ile Harcırah Kanununun 33/b maddesinde sayılanlardan teftiş, denetim veya inceleme görevi dışındaki görevlendirilenler

Konaklama Bedeli (Gecelik)

İlk 10 gün

İzleyen 80 gün

İzleyen 90 gün

İzleyen 180 gün

-Ek göstergeleri 5800(dahil)-8000 (hariç) olanlar

72 TL

24 TL

19 TL

0 TL

-Ek göstergeleri 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olanlar

68 TL

23 TL

18 TL

0 TL

-Ek göstergesi 3000’den az olanlardan aylık kadro dereceleri 1-4 olanlar

60 TL

20 TL

16 TL

0 TL

-Ek göstergesi 3000’den az olanlardan aylık kadro dereceleri 5-15 olanlar

58 TL

19 TL

16 TL

0 TL

Düzenleyici ve denetleyici kurum memurlarının konaklama bedeli

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar (üst kurullar) personelinden mevzuatı uyarınca inceleme, ön araştırma, denetim veya soruşturma göreviyle yetkili olanların gündelikleri, bu kapsamdaki görevlendirilmelerinde diğer kurumların teftiş, denetim veya inceleme yetkisi olan personeli gibi hesaplanmakta ve personelin bu şekilde hesaplanan gündeliklerinin 5 katına kadar olan tutardaki konaklama bedelleri de karşılanmaktadır.

Bu kurumların yukarıda sayılan personelinden inceleme, ön araştırma, denetim veya soruşturma görevi dışında bir görevle memuriyet mahalli dışına çıkanlar ile diğer memurlarının ise, müstahak oldukları gündeliklerin dört katına kadar olan tutardaki konaklama bedelleri görevlendirme süresince karşılanmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.