logo yeni

ASKERLİK SÜRESİNİ BORÇLANMA UYGULAMASININ KALDIRILMASI TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tbmm 4Askerlik hizmetinde geçirilen sürelerin ilgililer tarafından borçlanılmasına gerek kalınmaksızın, borçlanılmış sayılarak emeklilik haklarında değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını içeren Kanun Teklifinin yasalaşması durumunda, askerlikte geçen süreleri, bu süreler karşılığında herhangi bir ödeme yapılmadan ilgililerin hizmet süresinden sayılmış olacak.

Teklifin gerekçesinde özetle;

Askerlik hizmetinde geçirilen sürelerin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında borçlanılmak suretiyle ilgililerin emeklilik hakları üzerinde etkili olduğu,

Askerliğini yapanlar, Emekli Sandığı Kanunu kapsamında borçlanma tarihinde bulundukları görevler esas alınarak, bunun dışında kalanlar ise prime esas günlük kazanç sınırları esas alınarak askerlik süresini borçlandıklarında bu süreler emeklilik haklarını etkilediği, borçlanma yapmayanların askerlik sürelerinin ise emeklilik haklarında dikkate alınmadığı,

Askerlikte geçirilen sürenin Vatan hizmeti olması, bu sürede erkek vatandaşların ülkelerine karşı olan sorumluluklarının bir gereğini yerine getiriyor olmaları ve ilgililerin zorunlu askerlik hizmeti sürelerinde çalışma hayatından istekleri dışında uzak kalmaları nedeniyle, ilgililerden herhangi bir karşılık beklemeden askerlik sürelerinin hizmet sürelerinden sayılmasının uygun olacağı,

Askerlik hizmetini bedelli olarak ya da başka kamu hizmetlerinde çalışarak yapmış sayılanların askerlik sürelerini ayrıca borçlanmalarına gerek kalmıyor olması durumu da dikkate alındığında, askerlik hizmetini fiilen yapanlar için de borçlanma uygulamasının kaldırılması ve askerlik sürelerinin emeklilik haklarında değerlendirilmesinin uygun olacağı

ifade edildi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 MADDE 1- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 31 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen normal sürelerin tamamına ilişkin borçlanma tutarı, bu sürelerin bitiminde göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşında geçerli olan unsurlar esas alınarak hesaplanacak miktarda olmak üzere ilgililer tarafından bu tarihte ödenmiş sayılır.” 

MADDE 2- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesine, beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen normal sürelerin tamamına ilişkin borçlanma tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırı esas alınarak hesaplanacak miktarda olmak üzer ilgililer tarafından ödenmiş sayılır. Prime esas günlük kazanç üst sınırlarını aşmamak ve aradaki fark kendilerince ödenmek kaydıyla, ilgililer daha yüksek günlük kazanç üzerinden de borçlanmayı talep edebilir.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.