logo yeni

YABANCI DİL TAZMİNATI ALINABİLECEK DİLLERE YENİLERİ EKLENDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yabanci dilKamu görevlilerine, yabancı dil bilgi seviyelerine ve görevleri sırasında yabancı dil bilgilerinden yararlanılıp yararlanılmamasına bağlı olarak ödenen Yabancı Dil Tazminatının kapsamına giren dillere yenileri eklendi.

Bugün (7 Şubat 2018) yayımlanan Yönetmelik ile, “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle, “Arnavutça” ve “Boşnakça” dilleri de yabancı dil tazminatı ödenebilecek diller arasına alındı.

Yabancı dil tazminatı ödenen diller

Yönetmeliğin değişiklik sonrası haline göre, aşağıdaki yabancı dilleri bilen kamu görevlileri yabancı dil tazminatından yararlanabilecek.

Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca  

Dil tazminatının aylık net maaşa katkısı

Kamu görevlilerine, bildikleri her bir dil için bilgi seviyelerine göre ödenecek tazminat miktarının hesabı, Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslarda yer alan gösterge rakamlarının ilgili döneme ilişkin aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle yapılmaktadır. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilmektedir.

2018 yılının ilk altı ayı için geçerli olan aylık katsayısına göre, bu yılın ilk altı aylık döneminde yabancı dil tazminatının aylık net tutarı şöyle olacak:

PERSONEL

Yabancı Dil Tazminatının Aylık Net Miktarı 

(A) Düzeyi (96-100 Puan)

(A) Düzeyi (90-95 Puan)

(B) Düzeyi

(C) Düzeyi

-Yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel

129 TL

97 TL

65 TL

32 TL

-Yabancı dil bilen diğer personel

81 TL

81 TL

54 TL

27 TL

Kamu görevlilerinin yabancı dil bilgilerinden görevleri sırasında yararlanılıp yararlanılmadığı, ilgili personeli atamaya yetkili amirinin vereceği onayla belirlenirken; hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, daire başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanların), üniversite öğretim elemanları, öğretmenler ile mütercim ve tercümanlar için amir onayına gerek bulunmaksızın yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilmektedir.

Bugün yapılan değişiklik

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları şarttır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.