logo yeni

HAKKINDA BİR ALT DİSİPLİN CEZASI UYGULANAN MEMURA ASIL CEZANIN ETKİSİ OLUR MU?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin 5Disiplin hükümlerine aykırı hareket eden Devlet memurlarına, işledikleri fiil veya halin niteliğine ve ağırlık derecesine göre belirlenmiş olan disiplin cezalarından birisi verilirken, verilen ceza bazı hallerde memurlar hakkında bir derece hafif disiplin cezası şekilde uygulanmaktadır.

Bir alt disiplin cezası uygulandığı durumlarda, memur işlediği fiile karşılık gelen asıl cezanın etkilerinden de kurtulamamaktadır. 

Bir alt ceza şeklinde uygulanan disiplin cezası

Devlet Memurları Kanunu, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlara verilecek cezaların bir derece hafif olan ceza şeklinde uygulanabileceğine hükmetmiştir.

Ancak, memur hakkında verilen disiplin cezasının bir alt disiplin cezası şeklinde uygulanmış olması, memurun işlediği fiili ve bu fiilin gerektirdiği disiplin değiştirmemekte, sadece verilmiş olan cezanın uygulanış şeklini değiştirmektedir. Konuya ilişkin Danıştay kararı için tıklayınız …

Alt ceza uygulamasının bazı görevlere atanmaya etlisi

İşlediği fiilden dolayı memurlara verilen aylıktan kesme cezası ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, ilgili memurun bazı görevlere atanmasına veya bazı görevlerde kalmalarına engel oluşturuyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki hükümlere göre, aylıktan kesme cezası alan memurlar 5 yıl süreyle, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurların ise 10 yıl süreyle; daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi veya daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarında görev alamamaktadırlar.

Bu kapsamda, aldığı disiplin cezasından dolayı memurun yukarıda sayılan görevlere atanma durumu değerlendirilirken, memur hakkında uygulanmış olan cezaya değil, işlemiş olduğu fiile karşılık gelen asıl cezaya bakılmaktadır. 

Alt ceza uygulamasının tekerrür uygulamasına etkisi

İşlemiş olduğu bir fiilden dolayı aldığı disiplin cezası bir alt ceza şeklinde uygulanan memur, asıl cezanın özlük dosyasından silinebilmesi için gerekli süre içinde aynı fiili yeniden işlerse veya aynı cezayı gerektiren farklı fiilleri üçüncü defa işlerse, tekerrür uygulamasına gidilmekte ve memur hakkında asıl cezadan bir derece ağır olan ceza uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, memur hakkında tekerrür nedeniyle bir derece ağır cezanın verilmesi durumu değerlendirilirken,  memur hakkında uygulanmış olan cezaya değil, işlemiş olduğu fiillere ve bu fiillere karşılık gelen asıl cezalara bakılmaktadır.

Özlük dosyasında bulunmasından kaynaklanan etkiler

Memurlar hakkında verilen ve özlük dosyalarına işlenen disiplin cezaları, memurlar hakkında yapılacak bazı işlemlerde (görevde yükselme, unvan değişikliği, naklen atama, torba kadrolara atama vs.) kurumlar tarafından dikkate alınmakta ve memur hakkında verilecek kararları etkileyebilmektedir.

Öte yandan, memur hakkında verilen disiplin cezalarından; uyarma ve kınama cezaları uygulanmalarından itibaren en az 5 yıl geçtikten sonra, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları ise uygulanmalarından itibaren en az 10 yıl geçtikten sonra özlük dosyasından silinmeye konu edilebiliyor.

Bu kapsamda, memur hakkında verilmiş olan bir disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi hususu değerlendirilirken, memur hakkında uygulanmış olan cezaya değil, işlemiş olduğu fiile karşılık gelen asıl cezaya bakılmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.