logo yeni

DİYANET PERSONELİNİN SİYASETLE İLGİLENME YASAĞININ KALDIRILMAMA GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesiDiyanet İşleri Başkanlığının her derecedeki personeli hakkında uygulanan “siyasetle ilgilenme yasağı” düzenlemesinin Anayasaya aykırı olmadığına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı yayımlandı.

Açılan bir davada, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 25. maddesinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

İptali istenen düzenleme, siyasi faaliyetler konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan yasaklara ilave olarak Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için yasaklar getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığında her derecesinde görev alan personelin, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övmesini veya yermesini yasaklıyor ve bu yasağa uymayanların ise işine son verilmesini hükme bağlıyor.

Anayasa Mahkemesi talebi reddetti

Anayasa Mahkemesi, konuya ilişkin değerlendirmesi neticesinde 13.12.2017 tarihinde verdiği E:2016/7 ve K:2017/171 sayılı Kararında özetle;

-Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığının gerek kurumsal olarak gerekse de personelinin dinî görevi içinde veya dışında bireysel olarak bir siyasi parti yararına veya zararına faaliyette veya söylemde bulunması Anayasa’nın öngördüğü laik siyasal sistemin temel şartlarından olan ve Anayasa’nın 136. maddesiyle güvence altına alınan Diyanet İşleri Başkanlığının tarafsızlığına gölge düşürebilleceği,

-Kanun koyucunun da bu durumu gözeterek Kurum personelinin dinî görevi içinde veya dışında, her ne suretle olursa olsun siyasi faaliyette veya söylemde bulunmasını yasaklayarak bu hareketleri soruşturmayla sabit olanların işine son verilmesini öngördüğü

-Diyanet İşleri Başkanlığının anayasal konumu, ifa ettiği görevin niteliği ve toplumun dinî konulardaki hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda Başkanlık personelinin tarafsızlıkları konusunda kuşku uyandıracak her türlü siyasi faaliyetten uzak kalmalarım sağlamak amacıyla ihdas edilen kuralın zorunlu bir toplumsal ihtiyaçtan kaynaklandığı,

-Bu nedenle kuralla ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamanın ölçüsüz olmadığı gibi demokratik toplum düzeninin gerekleriyle de çelişmediği

belirtilerek, düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Karar için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.