logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU GÖREVLİLERİNİN 2018 YILI YEMEK BEDELLERİ BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yemekKamu kurum ve kuruluşlarında öğle yemeği servisinden faydalanan memurlar ve sözleşmeli personelden 2018 yılında alınacak günlük yemek bedelinin en az ne kadar olacağı belirlendi.

Memur ve sözleşmeli personelin, bulundukları göreve ilişkin ek gösterge veya brüt sözleşme ücretine göre belirlenen yemek bedelleri, geçen yıla göre %5,93 - %7,09 aralığında değişen oranlarda arttı.

Maliye Bakanlığı, yayımladığı “2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği-Sıra No:1” ile, 2018 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak günlük yemek bedelinin en düşük tutarlarını belirlemiş oldu.

Kamu çalışanlarından alınan/alınacak yemek bedelinin en az miktarı (2017 ve 2018 yıllarına ilişkin)

Memurlardan;

15/1/2017

14/1/2018

döneminde

15/1/2018

14/1/2019

döneminde

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

1,18 TL

1,25 TL

2)

1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,97 TL

2,10 TL

3)

2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,42 TL

2,58 TL

4)

3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,12 TL

3,33 TL

5)

4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,13 TL

4,41 TL

6)

4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,59 TL

4,91 TL

Sözleşmeli personelden;

15/1/2017

14/1/2018

döneminde

15/1/2018

14/1/2019

döneminde

1)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.245 TL kadar (2.245 TL dahil) olanlardan

1,41 TL

1,50 TL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.790 TL kadar (3.790 TL dahil) olanlardan

2,42 TL

2,58 TL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.235 TL kadar (5.235 TL dahil) olanlardan

4,35 TL

4,65 TL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.235 TL üzerinde olanlardan

5,50 TL

5,89 TL

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2018 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 – (1) 2018 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

Belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespiti

MADDE 5 – (1) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını,  hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.