logo yeni

ÜST KURULLARDAKİ FARKLI ÜCRET SİSTEMİ ANAYASAYA AYKIRI GÖRÜLMEDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesiÜst kurullara ait kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp kadrolarına 15/1/2012-26/4/2016 tarihleri arasında ilk defa veya yeniden atananlar ile 15/1/2012 tarihinden sonra atanan uzmanların (ve uzman yardımcılarının) ücret düzenlemesinin iptali talebinin reddine ilişkin karar yayımlandı.

“6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 375 sayılı KHK’da da değişiklikler yapmıştı. Bu değişiklikler arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (bu yazımızda kısaca üst kurullar olarak ifade edilecektir) personelinden bazılarının ücret düzenlemesi de yer almıştı.

CHP Milletvekilleri, 6704 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuş ve bu kapsamda üst kurulların bazı personelinin maaş düzenlemesi konusundaki değişikliklerin de iptalini istemişti. 

Üst kurul personelinin maaşı 

15/01/2012 tarihinden sonra üst kurullarda göreve başlayanların ücret sistemine ilişkin düzenleme içeren 375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki bazı ibarelerin (kurul üyesi, uzman ve murakıp unvanlarına ilişkin olanlar) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle, 375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 6704 sayılı Kanunla tümüyle yeniden düzenlenmişti. 

26 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6704 sayılı Kanunla değişiklik yapılırken, geçmişe dönük olarak düzenlemenin üst kurullarda 15/01/2012 tarihinden sonra göreve başlayan kurul başkanı, kurul üyesi, başkan yardımcısı, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli kapsayacak şekilde olması sağlanmıştı. 

Konuya ilişkin iptal istemini değerlendiren Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi ve bu karar Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. 

Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 tarihli ve E: 2016/133, K:2017/155 sayılı kararında konuya ilişkin olarak özetle;

-15.1.2012 tarihinden sonra düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile TMSF’de ilk defa veya yeniden göreve başlayanlar 375 sayılı KHK’nın ek 11. maddesinin (b) bendinde sayılan emsali personelle eşit malî ve sosyal haklara sahip olacaklarını bilerek ve bu durumu kabul ederek göreve başlamışlardır. Dolayısıyla bu kişilerin malî ve sosyal hakları bakımından kazanılmış haklarının ihlali söz konusu olmadığı gibi parasal haklarının daha önceki sisteme göre ödenmesi yönünde haklı bir beklentilerinin bulunduğunun da söylenemeyeceği,

-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile TMSF’nin kadro ve pozisyonlarına 15.1.2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi, başkan yardımcısı, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli ile 15.1.2012 tarihinden önce bu kadro ve pozisyonlara atananlar aynı hukukî konumda değillerdir. Kanun koyucu tarafından konuya ilişkin düzenlemelerden önce göreve başlayanların ileriye dönük haklı beklentilerinin korunması amacıyla 15.1.2012 tarihinin esas alındığı anlaşılmaktadır. Anılan kurumlarda 15.1.2012 tarihinden önce göreve başlayanlar ile bu tarihten sonra göreve başlayanlar aynı hukukî konumda bulunmadıklarından farklı kurallara tabi tutulmalarında eşitlik ilkesine aykırılık bulunmadığı

belirtildi.

Karar için tıklayınız ...

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.