logo yeni

GÖREVLERİ BİRBİRİNE BENZEDİĞİ İÇİN BAŞKA BİR UNVANIN TAZMİNATINDAN YARARLANILIR MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet 2Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ekinde belirlenmiş oranlarda tazminat ödenmektedir.

Aylık maaş ile birlikte her ay ödenen tazminatın miktarı, ilgili memurların; yürüttükleri görevin önem sorumluluk ve niteliğine, görev yerlerinin özelliğine, hizmet sürelerine, kadro unvan ve dereceleri ile eğitim seviyelerine göre, en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belli oranları kadar olmaktadır.

Memurlara aylıklarıyla birlikte ödenen tazminatlar

Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personel ile Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil personele Özel Hizmet Tazminatı ödemesi yapılırken,  bu personel dışındakilere ise farklı adlar altında tazminat ödemesi yapılmaktadır.

**Eğitim Öğretim Tazminatı: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil olmak üzere) ödenir.

**Din Hizmetleri Tazminatı: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi Din Hizmetleri Sınıfına dahil diğer kadrolarda bulan personele ödenir.

**Emniyet Hizmetleri Tazminatı: Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar ile Çarşı ve Mahalle Bekçilerine ödenir.

**Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı: Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlara ödenir. (Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, Kaymakam Adayı ve benzeri personel)

**Adalet Hizmetleri Tazminatı: Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli Devlet memurlarına ödenir.

**Diğer Tazminat: Özel hizmet tazminatı ile yukarıda sayılan diğer tazminatlardan yararlanmayan personele ise diğer tazminatlar bölümünde belirlenen oranlarda tazminat ödenir. Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli hakkında da bu kapsamda belirlenen tazminat oranları uygulanmaktadır.

Görev karşılaştırması yaparak başka bir unvanın tazminatından yararlanma

Tazminatların hangi işi yapanlara veya hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği ile miktarı ve ödeme usul ve esasları, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnamelerle belirlenmektedir.

Hal böyle iken, ilgili dönem için yürürlükte olan Bakanlar Kurulu kararnamesinde unvan, derece veya hizmet sınıfı itibariyle belirlenmiş olan tazminat oranları yerine, görev karşılaştırması yaparak ve benzer görevleri yürüttüklerinden hareketle, başka bir unvan için belirlenmiş olan tazminat oranlarından yararlanma talepleri de olabilmektedir.

Ancak, Devlet memurlarının tazminat ödemelerine ilişkin mevzuata bakıldığında, Bakanlar Kurulu kararnamesine göre hakkında geçerli olan tazminat oranı dışındaki bir orandan memurların yararlanabilmesi, ancak ilgili dönem toplu sözleşmesinde bu konuda hüküm yer alması halinde mümkün olabilmekte, bunun dışında görevleri birbirine benziyor diye memur hakkında başka bir unvana ait tazminat oranlarının uygulanması mümkün olamamaktadır.

Benzer konuda açılan bir davada Danıştay 11.Dairesi tarafından verilen kararda da; Bakanlar Kurulu Kararında hangi işi yapanlara ne miktarda zam ve tazminat ödeneceğinin görev unvanları belirtilmek suretiyle açıkça sayıldığı, kadro görev unvanı anılan Bakanlar Kurulu kararında yer almayanların karşılaştırma yapılmak suretiyle başka bir kadro görev unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılmasında hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.

Karar için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.