logo yeni

calisanlar2 copy

EMNİYET-SEN KENDİSİNİ ANLATTI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Bir türlü kurulamayan Emniyet-Sen çıkardığı tanıtım kitapçığında kuruluş amacı, gerekçesi, planları ve emniyet çalışanlarının sorunları ile ilgili bilgiler verdi.

Tanıtım kitapçığına göre Emniyet-Sen'in kuruluş amacı, emniyet mensuplarının ve EGM diğer çalışanlarının da haklarının koruması ve geliştirmesi, çalışanlarının da hukukun üstünlüğü ilkesi ile yönetilmesini sağlamak olarak gösterildi.

Kitapçıkta, Emniyet mensuplarının ve EGM diğer çalışanlarının sendika haklarından mahrum edildiği için özlük hakları, sosyal hakları, çalışma koşulları gibi konulardaki sıkıntılarını ilgili makamlara iletmekte sıkıntılar yaşadığı, Avrupa’da 26 ülkenin 34 adet polis sendikası bulunduğu, aralarından 13 devletin polislerine grev hakkı tanıdığı, polislerin örgütlenme hakkının, Avrupa Konseyinin İnsan Hakları ve Polis konusunu düzenleyici normlardaki Avrupa Sosyal Sözleşmesinin 5.maddesinde de belirtildiği hususları kuruluş gerekçesi olarak gösterildi.

Hazırlanan tanıtım kitapçığında ayrıca, şu bilgiler yer aldı:

"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23.maddesinde “herkesin barışçı amaçlarla toplanma ve başkalarıyla dernek kurma özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, yine herkesin çıkarlarını korumak amacıyla sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını da içerir.”demektedir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinde ise “silahlı güce de ölçülü sendika “ verilmeli ibaresi bulunmaktadır. Anayasamızda da polislere sendika hakkı konusunda “yasak” olarak nitelendiren bir hüküm bulunmamakta fakat 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu, mevcut durumu yasaklamaya çevirmektedir.

Polislerimizin de vurgu yaptığı gibi Avrupa polisine hak olan Türk polisine yasak olmamalıdır. Meşru sınırlamalar ile yani siyasi söylemsiz, grevsiz, lokavtsız bir sendika hakkı ve hatta tek bir sendika hakkı polis memurlarına tanınabilir ve meşru sınırlama ile bu hakkın ölçüsü kesin kurallarla belirlenebilir. İleri demokrasi söylemlerinin olduğu bir dönemde 250 bin polis memurunun demokratik hakkı olan örgütlenme özgürlüğü konusunda herhangi bir çalışma yapılmamış olması Emniyet-Sen varlığını zorunlu kılmaktadır. Geçmişte yaşanan olumsuzluklar yüzünden emniyet mensupları ve EGM diğer çalışanları sendika haklarından mahrum edilmemelidirler.

Emniyet-Sen Kurucusu yedi kişidir. 4688 sayılı kanun ve Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde yer alan Anayasamıza ve uluslar arası sözleşmelere aykırı maddelerin hükümsüz hale gelene kadar üye kabulü yapılmayacaktır.

Emniyet-Sen, sosyal medya aracılığı ile Türkiye’de ve yurt dışında çalışan EGM bağlı çalışanları tarafından kuruluşu gerçekleştirilmiş ve var olması için de çalışmaya devam edilmektedir. Yurt dışı koordinasyon gönüllüleri ve yurt içinde bölge, il ve ilçe koordinasyon gönüllüleri olarak toplam sayı yaklaşık sayı 2 bindir.

2012 yılı Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımızca ‘Cumhurbaşkanına Sorun’ uygulamasında internet üzerinden 183 bin oy ile ilk üçte yer alan Emniyet mensuplarının ve EGM diğer çalışanlarının sendikalaşması sorusu olmuştur. Aynı etkinlikte emniyet mensuplarının emeklilik sorunlarının çözümü ve ek göstergesinin yükseltilmesi sorusu 148 bin oy ve fazla çalışma ücretinin saat başı olması ve çalışma düzeni sorusu 137 bin oy almış ve ilk on içinde üç girerek emniyet mensuplarının v EGM diğer çalışanları kadar ailelerinin ve dostlarının da sorunlarının çözülmesi için önemli bir gösterge olmuştur.

Tarafsız bir AR-GE kuruluşu tarafından EGM içinde anket yapıldığı takdirde kaç kişinin desteklediği ya da üye olmak istediği ortaya çıkacaktır. Anket çalışması kısa vadede yapılacaklar listesinde yer almaktadır.

Sosyal medya üzerinde yapılan anket sonuçlarına göre ankete katılanların yüzde 98.3 oranında emniyet mensuplarının ve EGM diğer çalışanlarının sendikalaşmasını istediği tespit edilmiştir.

Dünyanın en eski Polis sendikası İsveç Polis Sendikasıdır. 1903 yılında Göteborg da kurulmuştur.Ayrıca İtalya, İrlanda, İspanya, Norveç, Romanya ve Almanya gibi ülkelerde polis sendikaları vardır.

Emniyet-Sen'in Planları

1) Emniyet-sen Kuruluşunu gerçekleştirmek

2) Emniyet-sen önündeki yasal engelleri hükümsüz kılmak

3) Emniyet-sen teşkilatlanmasını gerçekleştirmek

4) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarda temsil edilmek

5) Emniyet mensuplarının ve EGM diğer çalışanlarının sorunlarını profesyonel tespit ve çözüm önerileri getirmek

6) Yürütme, yasama ve yargı erklerinde çözüm için gerekli girişimlerde bulunmak

7) Emniyet mensuplarını ve EGM diğer çalışanlarını mevcut hakları konusunda gazete, kitap, dergi, televizyon, radyo, telefon v.b araçlarla bilgilendirmek

9) Ücretsiz hukuki destek, danışmanlık, rehberlik ve yön hizmeti vermek

10) Çalışma mekânlarının AB kriterlerinde ve insan haklarına uygun hale getirmek

11) Tüm bina ve araçlarının güvenlik kameraları yerleştirmek ve her anı ve olayı kayıt altına almak

12) Emniyet Teşkilatı Mevzuatında reformu gerçekleştirmek

13) DNA Bankasını gerçekleştirmek

14) EGM teşkilatlanmasının tabandan tavana doğru piramit yapılanmasını gerçekleştirmek

Türkiye emniyet mensuplarının ve EGM diğer çalışanlarının sorunları

1 ) Emniyet mensuplarının ve EGM diğer çalışanların lehine, Emniyet Teşkilatı Reformu gerçekleşecektir. Bu reform için mücadele edecek-lobi-kulis v.b faaliyetler yapacak ve yasal olarak da mecburi muhatap alınacak çalışanın sesi bir tüzel kişilik ihtiyacı

2 ) Toplu sözleşmelerde temsil edilememe sorunu

3 ) Emniyet Personel Mevzuatında hem 657 sayılı DMK hem 3201 sayılı ETK ile sağlanmasıyla çift başlılık olması sorunu

4 ) 1937 yılında ilk olarak yayınlanmış ve teşkilatlanma, çalışma ve kuruluş gibi konularda ciddi bir reform edilememesi sorunu ve kanunun ruhu hala 1937 kuruluş ve darbe dönemlerdeki değişikliklerle varlığını sürdürmesi ayrıca 1979 yılında darbe döneminde çıkarılan ve en son 1998 yılında eklemeler yapılan tamamen idareci ve memur ayrımını alenen belli olan, insan haklarından ve evrensel hukuk ilkelerinden uzak olması sorunu

5 ) Fazla Çalışma Ücreti Saat başı ücret ( ya da izin ) alamama ve çalışma düzensizliği ile

Az çalışana az ücret çok çalışana çok ücret yerine az çalışana da çok çalışana da eşit ücret ödenmesi sorunu ile emsalleri gibi fazla çalışmada gece çalışma-resmi tatil çalışma-bayram çalışma karşılığında izin haklarına sahip olamaması ve mevzuattaki boşluklar sebebiyle idarecilere bırakılan sınırsız takdir yetkisi sorunu

6 ) Emeklilik şartlarının emsalleri gibi olmaması ve özellikle ek gösterge sayısının düşüklüğü sorunu

7 ) Kurum içi ya da dışında görev sırasında ve görevinden dolayı haksızlığa maruz kaldığında yanında ücretsiz hukuki destek, danışmanlık, rehberlik ve yön hizmeti alamama sorunu

8 ) Kurum içi ya da dışında görev sırasında ve görevinden dolayı mobbinglere maruz kalma sorunu

9 ) Terfi, atama, yer değişikliği, uzmanlaşma, ödül ve ceza v.b konularda adaletli olunmaması sorunu

10 ) Bütün polis okullarının tek bir isim ve tek bir eğitim sistemi ile mezun olamaması sorunu ve en belirgin özelliği ile çarpık eğitim sistemi ile idarecilerin liyakat, performans, sınav v.b kıstaslara bakmadan otomatik terfi alması sorunu

11 ) Kurum içi ya da dışında görev sırasında ve görevinden dolayı haksızlığa maruz kaldığında disiplin yargılama kurullarında kendisini temsil edecek bir üyenin olmaması sorunu

12 ) Çalışma mekânları uluslar arası mevzuat kriterlerinde ve insan haklarına uygun olmaması sorunu

13 ) Gazi-vazife malulü olduğunda aileleri de emsalleri gibi gazi-vazife malulü haklarına sahip olamaması sorunu

14 ) Şehit olduğunda aileleri de emsalleri gibi şehit ailesi haklarına sahip olamaması sorunu

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.