logo yeni

JANDARMA PERSONELİNİN DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE GÖREVLENDİRİLMESİ NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yurtdisiBugün yürürlüğe giren “Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı Personeli Hakkında Yönetmelik” Jandarma Genel Komutanlığı personelinin, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde koruma görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bugün yürürlüğe giren “Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı Personeli Hakkında Yönetmelik”, Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı personeline ilişkin;  seçim, eğitim, atama, görev, yetki, sorumluluk, disiplin ve performans değerlendirme hususlarını düzenliyor.

Dış temsilciliklerde koruma görevlisi olarak görevlendirilecek Jandarma personelinde şu şartlar aranacak

Sınav için öngörülen müracaat tarihi itibariyle;

-Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında jandarma branşında muvazzaf olarak çalışıyor olmak, statü farkı gözetmeksizin fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak, en az (1) Sıralı Hizmet Bölgesi (SHB) görevini tamamlamış olmak,

-Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,

-Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

-Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde 682 sayılı KHK kapsamında aylıktan kesme cezası almamış olmak,

-Disiplin mahkemeleri/kurulları veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile cezalandırılmamış olmak,

-Değerlendirme not ortalaması, 100 üzerinden 90 ve üzerinde olmak,

-Yurt dışı eğitimi dâhil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar Jandarma teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,

-Aylıksız izinli olmamak,

-Daha önce herhangi bir yurt dışı görevine seçilip, sağlık sebepleri ve statü değişikliği haricindeki nedenlerle, görevlendirildiği yurt dışı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle veya idarenin kararıyla görevi sonlandırılmış olmamak,

-Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,

-Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi görmüyor olmak,

-Sınava başvuru tarihi itibariyle subaylar için üsteğmen, yüzbaşı rütbesinde, astsubaylar için kıdemli çavuş, üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbesinde bulunmak,

-Uzman jandarma çavuşlar için, en az II kademeli uzman jandarma çavuş olmak,

-Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi (FYDT)’nden geçerli not almış olmak ve beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,

-Subaylığa/astsubaylığa geçiş eğitimi görmüyor olmak,

-Birliklerce en son yapılan tabanca atış görevlerinde başarılı olmak,

-Yapılacak sınavda başarılı olmak.

Sınav

Sınav, yazılı ve mülakat sınavlarından oluşur. Sınav yapma kararı Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte alınır.

**Yazılı sınav; koruma amiri olacaklar için ayrı, koruma memuru olacaklar için ayrı olmak üzere Ankara’da yapılır.

bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda, koruma amiri olacaklar için ayrı, koruma memuru olacaklar için ayrı olmak üzere Ankara’da yapılır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan aday, başarısız sayılır.

Çoktan seçmeli test sınavı şeklinde yapılacak yazılı sınavlarda;  İnsan Hakları (%10), Anayasa ve İdare Hukuku (%10), kolluğu ilgilendiren mevzuat (%20), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), protokol bilgisi (%10), silah bilgisi (%20), güncel ve kültürel onular (%10), yabancı dil (%10) olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilir.

**Dışişleri Bakanlığının ayrı ayrı olarak talep ettiği amir ve memur sayısının üç katı personel genel başarı puanı sıralamasına göre en mülakat sınavına çağrılır.

Mülakat sınavı Ankara’da yapılır.

Mülakat sınavı; temsil yeteneği 40 puan, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği 40 puan, yabancı dil bilgisi 20 puan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılır.

Mülakat sınavı puanı 50 puanın altında olan personel başarısız sayılır ve nihai sıralamaya dâhil edilmez.

Sınav sonrası eğitim

Misyon koruma sınavında başarılı olan personel, yurt dışı görev öncesi, eğitim programına tabi tutulur. Bu program iki bölümden oluşur. Birinci bölümde göreve hazırlık eğitimi, ikinci bölümde ise önemli kişilerin ve önemli tesislerin korunması eğitimi verilir.

Atama ve görev süresi

Sınavdaki nihai başarı listesindeki sıralamaya göre görevlendirme için aranan şartları taşıyan personelin atama işlemleri Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir.

Koruma görevlilerinin görev süresi bir yıldır, Dışişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uygun görülmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir.

Yönetmelik metni için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.