logo yeni

KAMU ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER DE İÇEREN TORBA KANUN YAYIMLANDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 87061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Dair Kanun" Resmi Gazete’nin bugünkü (5 Aralık 2017) sayısında yayımlandı.

Kanunda, kamu çalışanlarını ilgilendiren bazı düzenlemeler de yer aldı. Bunlardan bazıları şöyle:

**Net asgari ücrette oluşan kayıp giderildi

Net asgari ücrette, 2017 yılının son 3 ayında gelir vergisi nedeniyle meydana gelen azalma, asgari geçim indirimine ilave yapılmak suretiyle giderildi.

**Naklen “Maliye Uzmanı” alınabilecek

Mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavıyla bulundukları kadrolara atanmış olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 152/II/A maddesinin (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında bulunanlar ile Bankalar Yeminli Murakıpları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarından başvuranlar arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olanlar, 31/12/2018 tarihine kadar merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın naklen Maliye Uzmanı olarak atanabilecek. Bunlar Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında görevlendirilecek. Bu şekilde atanacakların sayısı 250’yi geçemeyecek.

**Naklen “Kişisel Verileri Koruma Uzmanı” alınabilecek

En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, hukuk ve işletme fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kuranlarından mezun olanlardan; mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36/A/11 maddesinde belirtilen unvanlara ilişkin kurumların merkez teşkilatlarına ait kadrolara atanmış ve bu kadrolarda aylıksız izin süreleri hariç en az iki yıl bulunmuş olanlar ile öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmak ve atama tarihi itibarıyla kırk yaşından gün almamış olmak kaydıyla, bir yıl içinde Kişisel Verileri Koruma Uzmanı olarak atanabilecek. Bu şekilde atanacakların sayısı 15'i geçemeyecek.

**Şehit yakınları ve gazilerin istihdamında değişiklik

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunanların, bu haktan yararlanmalarında aranan 45 yaş sınırı kaldırıldı.  Ayrıca, şehitlerin anne, baba ve kardeşlerinin istihdam hakkını kullanmaması durumunda bu hakkın da şehit çocukları veya şehidin eşi tarafından kullanabilmesi imkanı getirildi.

Öte yandan, terörle mücadele esnasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının bastırılması esnasında yaralananlardan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkı bulunanların atama tekliflerinin hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine memur unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak.  Ayrıca, bu düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçen sürede hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara ataması yapılanların da memur unvanlı kadrolara atanacak.

Kanunun tam metni için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.