logo yeni

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞININ NE KADARI HACZEDİLEBİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

haciz3Memurlar, emekliler ve bunların dul ve yetimleri, çeşitli sebeplerle borçlarını ödeme konusunda sıkıntıya düştüklerinde, almakta oldukları aylıkların haczi gündeme gelebilmektedir.

Maaş ve ücretlerin ne kadarının haczedilebileceği hususu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda düzenlenirken, emekli aylıklarının haczine ilişkin olarak da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenleme yapılmıştır.

Maaş ve ücretlerin haczedilebilecek kısmı

İcra ve İflas Kanunu “Kısmen haczi caiz olan şeyler” başlığı altında ücret ve maaş gelirlerine de yer verirken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da bazı ödemelerin hacze konu edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Bu düzenlemeler göre;

**Maaş veya ücret, borçlunun ve ailesinin geçinebilmesi için gerekli olan miktar indirildikten sonra haczolunur. Maaş veya ücretten indirilecek miktarın ne kadar olacağı ise icra memuru tarafından takdir edilir.

**Haciz miktarının maaş veya ücretin dörtte birinden az olduğu durumlarda, maaş veya ücret haczedilmez.

**Maaş veya ücrete ilişkin birden fazla haciz işlemi varsa, hacizler sıraya konulur ve ön sırada olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesinti yapılmaz.

**Borçlunun kabul etmesi halinde bile, aldığı maaş veya ücretin tamamı haczedilmez.

**Memurlara, eş ve çocuk durumlarına göre her ay aylık ücretleri ile birlikte ödenen aile yardımı ödeneği haczedilmez.

**Memurun ölümü halinde yakınlarına, eş ve çocuklarının ölümü haline ise kendisine ödenen ölüm yardımı haczedilmez.

**Haczedilen maaş veya ücretten kesinti yapılmaya başlandıktan sonra, borçlunun maaş veya ücretinde değişiklik olması durumunda, bu durum memurun kurumu tarafından icra dairesine bildirilir.

İstisnai haller dışında emekli aylıkları haczedilemiyor

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan düzenlemeye göre, emeklilerin ya da dul ve yetimlerinin aylıkları;

-nafaka borçları için haczedilebilir.

-sosyal güvenlik prim borçları için haczedilebilir.

-bunların dışındaki herhangi bir sebeple haczedilebilmesi ise ancak aylığı alan kişinin bu konuda isteğinin bulunması halinde mümkün olabilir. Emekli aylığından yararlanan kişi tarafından izin verilmedikçe, emekli maaşı haczedilemez ve bu gibi durumlarda haciz talepleri ilgili icra müdürlükleri tarafından reddedilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.