logo yeni

BİR KURUM YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadro3TBMM’de görüşmeleri devam eden “Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi”, Yüksek Seçim Kurulunda halen görev yapmakta olan personel ile bundan sonra görev alacak personele ilişkin çeşitli düzenlemeler de içeriyor.

Kanun Teklifinin, Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edilen haliyle yasalaşması durumunda, Yüksek Seçim Kurulu personeliyle ilgili olarak yaşanacak değişikliklerden bazıları şöyle olacak:

**Yönetici kadrolarına atama ve mevcut yöneticilerin durumu

Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve diğer personeli atama yetkisi tek başına Kurul Başkanında olacak.

Halen genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve bilgi işlem merkezi müdürü kadrolarında bulunanların görevleri, Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte sona erecek. Kuruldaki herhangi bir kadroya 15 gün içinde atamalarının yapılmaması durumunda Başkan tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilecekler ve DPB tarafından da özelleştirme uygulamaları kapsamında başka kurumlara nakledilecekler.

**Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı kadrolarına atama

Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı kadrolarına, Kurul personeli arasında yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna (görevde yükselme usulü) göre Başkan tarafından atama yapılacak.

Bu kadrolara, Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren beş yıl süreyle açıktan atama yapılabilecek. Açıktan atamalar, ÖSYM tarafından yapılacak yazılı sınavda başarılı olanlar arasından sözlü sınav sonucuna göre Başkan tarafından yapılacak.

**Yeni bir kariyer meslek oluşuyor ve kurul içinden kariyer mesleğe geçiş imkanı geliyor

Kurul merkez teşkilatında Seçim Uzmanı ve Seçim Uzman Yardımcısı unvanlı personel istihdam edilecek. Bu personelin işe alınması ve özlük hakları, diğer kurumların merkez kariyer uzman ve uzman yardımcıları ile aynı olacak.

Kurulun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış personel, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren açılacak ilk seçim uzman yardımcılığı sınavına diğer şartları taşımaları kaydıyla girebilecek.

**Diğer personelin işe alınması

Kariyer meslek personeli ile müdür yardımcısı ve üstü unvanlardaki personel dışında kalan personel, KPSS sonucuna göre 5 kat aday arasından Kurul tarafından yaptırılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre işe alınacak.

**Personel, istendiğinde Kuruldan gönderilebilecek

Kurul Başkanı, uygun gördüğü personeli Kuruldan gönderebilecek. Gönderilen personel müktesebine (kazanılmış hak aylık seviyesine) uygun olarak Adalet Bakanlığında merkez veya taşra teşkilatı kadrolarına atanacak

**Bazı personel rorasyona tabi tutulacak ve bazı yerlerde görev yapamayacak

Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları, nüfusa kayıtlı oldukları ilçede görev yapamayacaklar ve rotasyona tabi olacaklar.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile bulundukları yerde altı yıldan fazla görev yapmış seçim müdürleri, çıkarılacak yer değiştirme yönetmeliğinin yürürlüğe gireceği i tarihten itibaren en geç bir ay içinde rotasyona tabi tutulacak.

**YSK için yeni kadrolar ihdas ediliyor

YSK’nın mevcut kadrolarından 2 adet iptal edilirken, merkez teşkilatı için 225 adet ve taşra teşkilatı için ise 790 adet olmak üzere çeşitli unvanlarda toplam 715 adet kadro ihdas ediliyor.

Taşra teşkilatı için 200 adet Seçim Müdür Yardımcısı, 200 adet Zabıt Katibi, 90 adet Teknisyen kadrosu ihdas edilirken, merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolar arasında ise; 12 adet Daire Başkanı, 49 adet VHKİ, 16 adet Şube Müdürü, 20 adet Hizmetli, 15 adet Seçim Uzmanı, 15 adet Seçim Uzman Yardımcısı, 9 adet Şef, 13 adet Çözümleyici, 10 adet Programcı, 10 adet Sekreter, 10 adet Şoför, 9 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosu da yer alıyor.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.