logo yeni

BAZI MESLEKLERİN EK GÖSTERGESİ, O MESLEĞE GİRİŞ ŞEKLİNE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 5Kamu kurum ve kuruluşlarına ait çeşitli unvanlardaki kariyer meslek personeli hakkında uygulanan ek göstergeler, merkez teşkilatı personeli sayılıp sayılmamalarının yanı sıra kariyer mesleğe giriş şekillerine göre de farklı belirlenmiştir.

Kariyer meslek personeli hakkında uygulanacak ek göstergeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ekinde yer alan “I Sayılı Ek Gösterge Cetveli”nin 1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (g), (h) ve (ı) bentlerinde dereceleri itibariyle belirlenmiştir.

Kariyer meslek personelinin ek göstergeleri

1-) 657 sayılı Kanun eki “I Sayılı Ek Gösterge Cetveli”nin 1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (g) bendinde unvanları sayılan kariyer meslek personelinin (müfettiş, uzman, denetçi, iç denetçi aktüer, murakıp, kontrolör, Dışişleri meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları) aynı bentte belirtilen ek göstergelerden yararlanabilmeleri için;

-en az 3 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olarak mesleğe özel yarışma sınavıyla girip belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda bu mesleklere ait kadrolara atanmış olmaları gerekmektedir.

veya

-bu meleklere özel kanunlar çerçevesinde yapılan sınavlarla (yükseköğrenim mezunu olup özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlar arasından) seçilmek suretiyle bu atanmış olunması halinde ise atanmadan önce en az 8 yıl mesleki görev yapmış olmaları gerekmektedir.

(g) bendi kapsamındaki kariyer mesleklere

Derece

Ek Gösterge

*Mesleğe özel bir yarışma sınavı ile girip, belirli süreli meslek içi eğitimin ardından yapılan özel bir yeterlik sınavı sonucu atananlar

*Özel kanunlar gereği yapılan sınavlarla seçilerek atananlardan, 8 yıl mesleki görev yapmış olanlar

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

2-) 657 sayılı Kanun eki “I Sayılı Ek Gösterge Cetveli”nin 1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (h) bendinde unvanları sayılan kariyer meslek personelinin (uzman, denetmen) aynı bentte belirtilen ek göstergelerden yararlanabilmeleri için; en az 3 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olarak mesleğe sınavla girip belirli süreli meslek içi eğitimden sonra (bazı unvanlara yeterlik sınavı sonunda, bazılarına ise çalışmalarının uygun bulunması suretiyle) bu mesleklere ait kadrolara atanmış olmaları gerekmektedir.

(h) bendi kapsamındaki kariyer mesleklere

Derece

Ek Gösterge

*Mesleğe sınavla girip belirli süreli meslek içi eğitimden sonra bu mesleklere ait kadrolara (bazı unvanlara yeterlik sınavıyla, bazılarına ise çalışmalarının uygun bulunmasıyla) atanmış olanlar

1

2

3

4

5

6

7

8

2200

1600

1200

1100

900

800

500

450

3-) 657 sayılı Kanun eki “I Sayılı Ek Gösterge Cetveli”nin 1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (i) bendinde belirtilen ek göstergeler, (g) ve (h) bentleri kapsamında olmayan kariyer meslek personeli hakkında uygulanır.

(i) bendi kapsamındaki kariyer personel

Derece

Ek Gösterge

*(g) bendinde sayılan unvanlara özel kanunlar gereği yapılan sınavlarla atananlardan, 8 yıl mesleki görev yapmadan atanmış olanlar

*(h) bendinde sayılan unvanlara özel kanunlar gereği yapılan sınavlarla atananlar

1

2

3

4

2200

1600

1100

800

Aynı unvanda olup farklı ek göstergeden yararlanma durumu

Kariyer mesleklere ilişkin kadrolara, mesleğe özel yarışma sınavıyla girip belirli süreli meslek içi eğitimden sonra yapılan özel bir yeterlik sınavı sonucunda atama yapılması genel kural olmakla birlikte, özel bazı yasal düzenlemeler kapsamında yapılan sınavlarla atama yapılması mümkün olabilmektedir. (Belli bazı unvanlarda görev yapmış olanlar da kariyer mesleklere sınavsız atanabilmekte olup, daha üst unvandan atanmış olmalarından dolayı, bu personel hakkında daha önce yararlandıkları ek göstergelerin uygulanması söz konusu olabildiğinden, yazımızda bu konuya değinilmemiştir.)

Kariyer mesleklere genel kuralın dışında atananlar, aynı unvanda bulunuyor olmakla birlikte, genel kurala göre atananlardan daha düşük ek göstergelerden yararlanma durumları söz konusu olabilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.