logo yeni

TEKNİK PERSONELDEN BAZILARININ EK GÖSTERGESİNİN YÜKSELTİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teknik ressamTeknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan ve 1.derece kadrolarda ek göstergeleri 3600’den düşük olan Devlet memurlarından bazılarının ek göstergesinin yükseltilmesi amacıyla Kanun Teklifi hazırlandı.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER tarafından hazırlanan “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kanun Teklifiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığında teknik hizmetler sınıfına dahil; kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arkeolog, sanat tarihçisi, müze araştırmacısı, kimyager, sosyolog ve matematikçi kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının ek göstergeleri yükseltilerek "Yüksek Mimar ve Mimar, Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı” ile aynı seviyeye çıkarılmaktadır.

Hazırlanan Kanun Teklifinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda;

**Kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arkeolog, sanat tarihçisi, müze araştırmacısı ve sosyolog unvanlı kadrolarda olanlar sadece ilk dört dereceli kadrolarda değil, ilk sekiz dereceli kadrolarda ek göstergeden yararlanacak. Ayrıca, bu kadrolarda olanların 1.derecede yararlandığı 2200 ek gösterge 3600’e yükselmiş olacak.

**Kimyager ve matematikçi kadrolarında olanların her derecede yararlandıkları ek göstergeler artacak ve 1.derecede yararlandıkları 3000 ek gösterge 3600’e yükselmiş olacak.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "II. Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) bendinin "Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarında kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arkeolog, sanat tarihçisi, müze araştırmacısı, kimyager, sosyolog ve matematikçi unvanı ile çalışanlar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.