logo yeni

GEÇİCİ GÖREVDE HAVAALANI İLE İKAMETGÂH ARASI TAKSİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas8Geçici olarak memuriyet mahalli dışında görevlendirilen Devlet memurlarına, geçici görev harcırahı ödemeleri kapsamında, taksi ücreti olarak yapmış oldukları bazı giderler de ödenebilmektedir.

Bir görevi yerine getirmeleri ya da yetiştirilmeleri için veya mesleki bilgilerinin artırılması amacıyla görev mahalli dışına belli bir süre için gönderilen memurlara; yol masrafı, yevmiye (gündelik) ve konaklama ücreti gibi unsurlardan oluşan geçici görev harcırahı ödenmektedir.

Geçici görev harcırahının bir unsuru olan  “yol masrafı”; (yurt içinde) kullanılan ulaşım araçlarının bilet ücreti tutarı üzerinden hesaplanmakta ve ayrıca gidiş ve dönüşte hamal, bagaj ve ikametgâh veya görev yeri ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da yol masrafına ilave edilmektedir.

Ancak, geçici görev yerine gidişte veya dönüşte ikametgâh (veya görev yeri) ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da yol masrafı olarak ödenirken, uçakla seyahatlerde ikametgâh (veya görev yeri) ile havaalanı arasında taksi ücreti ödemelerinde tereddüt yaşanabilmektedir.

Konuya ilişkin olarak aşağıda yer verilen Sayıştay Temyiz Kurulu Kararlarına bakıldığında, havaalanı ile ikametgahın (veya görev yerinin) aynı şehirde olduğu durumlarda bu yerler arasında seyahat edilen taksi ücretinin ödeneceğinin, farklı şehirlerde olduğu durumlarda ise taksi ücretinin ödenmeyeceğinin değerlendirildiği görülmektedir.

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları

**KARAR

Tutanak Tarihi : 18.01.2008

Tutanak No      : 30013

Daire                : 6

…. Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü;

375 sayılı ilamın 5. maddesiyle; 03-14 Mayıs 2004 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak “Toplam kalite yönetimi” ile ilgili eğitim programına katılmak üzere geçici olarak görevlendirilen ………….. ile …….’a havaalanı ile ikametgah ve ikametgah ile havaalanı arasındaki yol masrafı için taksi ücreti ödenmesi nedeniyle ……. TL.ye tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde özetle; Geçici görevle gönderilen kişilerin temsil niteliğinde görevi olan kişiler olduklarını, kıyafet ve benzeri gibi ihtiyaç malzemelerini beraberinde götürmek zorunda kaldıklarını, görevlendirilen misafirhaneye mutat vasıta ile gidilemeyeceğini, bundan dolayı ikametgahtan hava alanına, hava alanından da idarece tahsis edilen misafirhaneye taksi ücreti ödenmiş ve beyan edilmiş olduğunu, ayrıca ilamda, mutat vasıta ücreti ve havaş durağı ile misafirhane arası taksi ücreti dikkate alınmaksızın, beyan edilen ve ödenen taksi ücretinin tamamına tazmin hükmedildiğini, idarece tahsis edilen misafirhane ile havaş durağı arasındaki mesafesinin taksi ücreti bakımından daha düşük olmadığı kanaatinde olduğunu belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 14. maddesinde yer alan "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ve yevmiye verilir ve hamal (cins ve adedi beyannamede gösterilmek üzere) bagaj ve ikamet ve vazife mahalli istasyon, iskele veya durak arasında nakil vasıtası masrafı da ayrıca tediye olur." hükmü gereği geçici görev ile memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere ikametgah veya vazife mahalli ile otogar, istasyon veya iskele arasındaki taksi ücretinin ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, geçici görevin ifası sırasında şehir içinde kullanılan taksi ve benzeri nakil vasıtası ücretlerinin ödenmesine cevaz verilmemiştir.

Bu nedenle dilekçi iddialarının kabul edilerek 375 sayılı ilamın 5.maddesiyle …… TL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

Karar verildiği 18.03.2008 tarih ve 30013 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.

**KARAR

Tutanak Tarihi : 19.7.2011

Tutanak No      : 33586

Daire                : 5

Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü:

932 sayılı ilamın 1. maddesi ile; Geçici görevli olarak Rize İli'ne gönderilen Çiğli Belediyesi personellerine, Harcırah Kanunu hükümlerine aykırı ödemeler yapılması sebebiyle ……. TL için tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde özetle;  Rize İlinde yapılan bir seminere katılmak için görevlendirildiğini, uçak ile yolculuk yaparak, Trabzon'a gittiğini, Trabzon Havalimanından Rize iline o saatte, Havaş veya mutat vasıta bulmak mümkün olmadığından ve bagajı olduğundan art niyet olmaksızın ulaşımda taksi kullandığını, bu sebeple tazmin hükmünün kaldırılmasını arz ettiklerini belirtmiştir.

Sayıştay Savcılığı Karşılamasında; “İleri sürülen gerekçelerin Daire Kararında karşılanmış olması nedeniyle, yasal dayanağı bulunmayan temyiz talebinin reddedilerek, Daire Kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.” şeklinde görüş bildirmiştir.

Temyiz Kurulu Kararı;

Dilekçede; Rize İline yapılan görevlendirme için uçak ile Trabzon Havaalanı’na yolculuk yapıldığı, Trabzon Havaalanından Rize’ye varış saatinde vasıta olmadığı ve bagaj olduğundan taksi kullanıldığı belirtilmiştir.

Ancak, Havaalanından direk Rize’ye araç olmadığını öne sürmek geçerli bir sebep değildir. Zaten görevlendirilen kişilerin, il terminalinden ulaşım sağlamaları gerekmektedir ve adı geçen; Rize ve Trabzon illeri arasında her saatte araç bulunmaktadır. İki il arasında taksi ile yolculuk yapılması sonucu mutad taşıt olan otobüs ücretlerinin 4 katı tutarında bir ödemede bulunulmuştur. Ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 14. maddesinde de yalnızca; ikamet veya vazife mahalli ile istasyon, iskele, durak arasındaki nakil vasıta ücretlerinin ödeneceği belirtilmiştir.

Aynı Kanun’un 27. maddesinde;

“Yurt içinde yol masrafı:

Madde 27 – Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder. “ hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan 27. maddede belirtilen (1) sayılı Cetvelin açıklama kısmında ise;  2. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, "Mutat ve ekonomik olan taşıt" dan maksat, iki mahal arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır. denilmektedir.

Anılan hükümler doğrultusunda memuriyet mahalli dışına gönderilenlere yol masrafı, en kısa yol üzerinden ve muayyen tarifeli araç üzerinden ödenir.

Ayrıca; adı geçen kişilere günlük ibate ve iaşelerini karşılamak üzere gündelik verildiği halde ayrıca yemek bedellerinin ödenmesi de mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle 932 sayılı ilamın 1. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

Karar verildiği 19.07.2011 tarih ve 33586 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.