logo yeni

GEÇİCİ PERSONEL OLARAK GEÇİRİLEN SÜRELERİN BAZILARI MEMURİYETTEN SAYILIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personelKamu kurum ve kuruluşlarında 4/C geçici personel statüsünde görev yaptıktan sonra Devlet memuriyetine girenlerin, 4/C statüde geçirmiş oldukları hizmet sürelerinin bazıları memuriyetleri bakımından dikkate alınırken, bazıları ise değerlendirilmemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak görev yapanların Devlet memuriyetine geçmeleri halinde, 4/C statüde geçirdikleri sürelerin memuriyette değerlendirilmemesi hususu genel kural olmakla birlikte, bazı hallerde bu süreler ilgililerin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi de mümkün olabilmektedir.

Memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen durumlar dışında, herhangi bir hizmet süresinin memuriyet kazanılmış hak aylığı bakımından değerlendirilmesi, ancak bu hususta yasal bir düzenleme yapılması ile mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunda, 4/C geçici personel olarak geçirilen bazı sürelerin memuriyet hizmetlerinden sayılmasına imkan veren hükümler yer almaktadır.

**Devlet memuru olarak Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroya (herhangi bir unvanda) atananların 4/C geçici personel olarak geçirmiş oldukları sürelerin teknik hizmetlerde geçen kısmının tamamı memuriyette geçmiş sayılır. Bu süreler, her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

**Devlet memuru olarak Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroya (hangi bir unvanda) atananların 4/C geçici personel olarak geçirmiş oldukları sürelerin sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerinde geçen kısmının tamamı memuriyette geçmiş sayılır. Bu süreler, her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Memuriyet kıdem yılı hesabında değerlendirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/C statüde geçirilen hizmet sürelerinden, yukarıda belirtilen şekilde memuriyette değerlendirilenler,  ilgili memurların kıdem yılı hesabında da değerlendirilir.

Memurun yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmesi

Devlet memurlarının yıllık izin süresinin 20 ya da 30 gün olarak belirlenmesinde esas alınan hizmet süresi hesabında, 4/C geçici personel olarak geçirilmiş sürelerin tamamı değerlendirilir.

Memurun aylıksız izin kullanımında değerlendirilmesi

Hizmet süresi bakımından 5 yılını tamamlayan memurlar,  istekleri halinde memuriyetleri süresince en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin alabilmektedirler.

Devlet memurlarının bu şekilde aylıksız izin kullanabilmeleri için gerekli 5 yıllık hizmet süresi hesabında, 4/C geçici personel olarak geçirilmiş sürelerin tamamı değerlendirilir.

Torba kadrolara atanmada değerlendirilmesi

Yükseköğrenim mezunu Devlet memurları, Eğitim Öğretim Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri sınıfları dışındaki sınıfların ilk dört derecedeki kadrolarına, gerekli hizmet süresi ve diğer şartları taşımaları kaydıyla, derece yükselmesindeki süre şartı aranmaksızın kurumlarının takdiriyle atanabilmektedirler.

Bu kapsamda atama yapılabilmesi için, atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesi itibariyle aranan hizmet süresi şartının bulunması da gerektiğinden; en az 8, 10, 12 ve 14 yıl gibi hizmet süresine ihtiyaç duyulabilen atamalara ilişkin hizmet süresi hesabında, 4/C geçici personel olarak geçirilmiş sürelerin tamamı değerlendirilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğinde değerlendirilmesi

Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin uygulamalarda, ilgili memurun toplam hizmet süresi de önem taşıyabilmektedir.

Bu uygulamalarda, ilgililerin 4/C geçici personel olarak geçirmiş oldukları sürelerin tamamı değerlendirilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.