logo yeni

GÜNDELİK YERİNE TAZMİNAT ALAN MEMURLARA YAPILAN ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 16Kamu görevlisi olup arazi üzerinde fiilen çalışanlardan bazılarına, harcırah olarak gündelik yerine “arazi tazminatı” da denilen tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Arazide fiilen çalışanlara ödenecek tazminatın miktarı, her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda (H) cetvelinde gündeliklerle beraber belirlenmekte olup,  Meclise sevk edilen 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında 2018 yılına ilişkin tazminat miktarları da yer aldı.

Tazminattan yararlananlar

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre;

**Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı “Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi” personeline,

**Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personele,

**Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimlerine,

**Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personele,

**Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personele

asıl görevlerinin bulunduğu il (bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine tazminat ödenir.

Bu personel asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirildiklerinde ise kendilerine tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir.

(Yukarıda sayılan komisyonların memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir.)

Tazminatın günlük miktarı

Yukarıda sayılan personele, fiilen arazi üzerinde çalıştıkları her gün için;

**Kadro derecesi 1-4 ise günlük 14,75 TL ödeniyor. Bu miktar 2018 yılında 15,80 TL olacak.

**Kadro derecesi 5-15 ise günlük 14,25 TL ödeniyor. Bu miktar 2018 yılında 15,25 TL olacak.

Bu tazminat tutarları,, memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara ilişkin uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline %50 artırımlı ödeniyor.

Öte yandan, çalışmaları sebebiyle arazide, şantiyede veya gemilerde gecelemek durumunda olan personele ödenecek günlük tazminat miktarının yarısı ek olarak ayrıca ödeniyor.     

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.