logo yeni

DİSİPLİN AMİRİ VEYA KURULLARIN SÜRESİNDE VERMEDİĞİ KARARLAR DİSİPLİN CEZASINI NASIL ETKİLER?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mutsuz memurHakkında yürütülen soruşturma sonucunda Devlet memuruna disiplin cezası verilmesi aşamasında, disiplin amiri ve/veya ilgili disiplin kuruluna tanınmış olan karar verme süreleri geçtikten sonra karar verildiği durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu disiplin uygulamaları kapsamında, “soruşturma zamanaşımı” ve “ceza verme zamanaşımı” sürelerinin yanı sıra disiplin amirleri ve disiplin kurullarının karar verme sürelerini de belirlemiştir.

Ancak, memur hakkında disiplin cezası konusunda karar verecek olan disiplin amiri ve/veya disiplin kurulu,  Kanunda belirlenen zamanaşımı süreleri aşılmamakla birlikte, kendilerine tanınan karar verme süresini bazen geçirdikten sonra kararlarını vermektedirler. Böyle durumlarda verilen disiplin cezaları konusunda ise farklı değerlendirmeler yapılması söz konusu olabilmektedir.

Zamanaşımı süreleri

Hangi süreler geçtikten sonra, işlediği bir fiilden dolayı memur hakkında soruşturma açılamayacağı ve ceza verme yetkisinin kullanılamayacağı hususu 657 sayılı Kanunda belirtilmiştir.

Kanundaki düzenlemeye göre;

**Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birini gerektiren fiil veya hali işleyen memur hakkında, bu fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmaz ise memur hakkında söz konusu fiil veya halden dolayı disiplin cezası verilemez.

**Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya hali işleyen memur hakkında, bu fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmaz ise memur hakkında söz konusu fiil veya halden dolayı disiplin cezası verilemez.

**Disiplin cezasını gerektiren fiil veya hali işleyen memur hakkında, bu fiil veya halin işlendiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmez ise memur hakkında söz konusu fiil veya halden dolayı disiplin cezası verilemez.

Disiplin amir ve kurullarına tanınan karar süreleri

Devlet Memurları Kanununun konuya ilişkin hükümlerine göre;

-Devlet memurları hakkındaki uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının, konuya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde ilgili disiplin amiri tarafından verilmesi gerekir.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil veya halin varlığı halinde, kararını bildirmesi için soruşturma dosyasının15 gün içinde yetkili disiplin kuruluna iletilmesi ve disiplin kurulunun da dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını vermesi gerekir.

-Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halin varlığı halinde, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna iletilen soruşturma dosyasının, yetkili kurul tarafından en geç 6 ay içinde karara bağlanması gerekir.

Disiplin cezası verilmesini etkilemeyen süreler

Disiplin cezası gerektiren fiil veya hale ilişkin olarak hangi süreler geçtikten sonra artık disiplin cezası verilemeyeceği hususu 657 sayılı Kanunda açıkça düzenlenmiş olduğundan, bu süreler aşılmadığı müddetçe diğer sürelerin disiplin cezasını etkilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Disiplin soruşturması tamamlandıktan sonra, disiplin cezası konusunda karar vermeleri için ilgili amir veya kurullara belli süreler tanınmış olmakla birlikte, bu sürelerin; disiplin cezası verme yetkisi ortadan kaldıran süreler olmadığını, ancak söz konusu sürelerin ilgili amir veya kurullara görevlerini yapma konusunda sorumluluk yükleyen ve idari işleyişe ilişkin olduğunu düşünmekteyiz.

Bu itibarla;

**Zamanaşımı sürelerinin geçirilmemiş olması halinde, disiplin cezasına ilişkin kararların süresi içerisinde verilmemiş olmasının, disiplin cezası verilmesine engel oluşturmayacaktır.

**Disiplin cezasına ilişkin kararları süresi içerisinde vermeyen amir veya kurul üyeleri hakkında, görevlerini süresinde yapmamalarından dolayı disiplin hükümleri işletilebilecektir.

Soruşturma zamanaşımı sonrası disiplin cezası verilmesi ile ilgili örnek Karar için tıklayınız …

Disiplin cezası verme süresi geçtikten sonra ceza verilmesi ile ilgili örnek Karar için tıklayınız … 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.