logo yeni

KARİYER MESLEK PERSONELİNİN DE GÖREV YAPACAĞI YENİ BİR KURUM KURULUYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teskilat 2Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan “Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kanun Tasarısı; helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Helal Akreditasyon Kurumunun kurulmasına ilişkin esasları düzenliyor.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve organları

Yeni kurulması öngörülen Kurum; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, özel hukuk hükümlerine tabi ve Ekonomi Bakanlığı ile ilgili olacak.

Kurumun organları; Danışma Kurulu, Yönelim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşacak.

**Danışma Kurulu; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Kalkınma Bakanlığı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Birliği Derneği, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Ulusal Hububat Konseyi, Ulusal Pamuk Konseyi, Ulusal Süt Konseyi, Ulusal Turunçgil Konseyi, Ulusal Baklagil Konseyi, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Ulusal Fındık Konseyi, Ulusal Çay Konseyi ve en fazla üyeye sahip tüketici örgütü tarafından bildirilen birer temsilciden oluşacak. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olacak ve görev süresi bitenler yeniden bildirilebilecek. Yılda en az bir kez toplanacak olan Denetim Kurulu toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık edecek.

**Yönelim Kurulu; başkan ve dört üye olmak üzere Ekonomi Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanan toplam beş üyeden oluşacak ve Kurumun karar organı görevini yerine getirecek. Yönelim Kurulu üyeleri, iki üye kamu kurum ve kuruluşlarından ve iki üye özel sektör temsilcilerinden olmak üzere Danışma Kurulu üyeleri arasından atanırken, Başkanın Danışma Kurulu üyesi olup olmadığına bakılmayacak. Uhdesinde kamu görevi bulunmayan Başkan tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olacak ve görev süresi biten üyeler ara vermeksizin en fazla iki kez atanabilecek. Yönelim Kurulu Başkan ve üyelerine, 399 sayılı KHK’ya göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Başkanına, Devlet Personel Başkanına mali ve sosyal haklar kapsamında aylık olarak yapılan ödemeler, aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşme ücreti olarak ödenecek. Bunlara ayrıca 399 sayılı KHK’ya göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkanlarına yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde verilecek.

**Genel Sekreterlik; Genel Sekreter ile Genel Sekretere bağlı daire başkanlıklarından oluşacak.

Genel Sekreterin; kamu ve/veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olması, lisans mezunu olması ile İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça dillerinin birinden YDS (B) düzeyinde belge sahibi olması gerekecek.

Kurumda hizmet birimi olarak; Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile yurtdışı ofisler bulunacak. Yurtdışı ofisleri, Ekonomi Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulabilecek.

Kurum personeli

Kurum personeli. 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacak.

Kurumda meslek personeli olan “Helal Akreditasyon Uzmanı” ve “Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı” kadro unvanlı personel ile diğer kadrolardaki personel görev yapacak.

Kariyer meslek personelinin mesleğe alınması, diğer kurumlarda görev yapan merkez kariyer personel ile aynı usule tabi olacak ve aynı mali ve sosyal haklara sahip olacak.

Kurum Genel Sekreteri, Ekonomi Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından; hizmet birimlerinin başkanları Ekonomi Bakanı tarafından; Kurumun diğer personeli ise Kurum Yönetim Kurulu tarafından atanacak.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda görevli memurlar ile diğer kamu görevlileri, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Kurumda görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılacak. Kurum, bu şekilde görevlendirilen personeli, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde belirli süre için yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirebilecek.

Yurtdışı ofislerde görevlendirilen kurum personeline yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilecek personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.           

Kurum kadroları

Helal Akreditasyon Kurumu için;

1 adet Genel Sekreter

3 adet Daire Başkanı

1 adet Hukuk Müşaviri

1 adet Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

10 adet Helal Akreditasyon Uzmanı

24 adet Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı

2 adet Şube Müdürü

8 adet Memur

Unvanlarında olmak üzere toplam 50 adet kadro ihdas ediliyor.

Kanun Tasarısı metni ve gerekçesi için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.