logo yeni

AYLIK DERECESİ 8 OLANLARIN 5 İNCİ DERECE KADROYA ATANMASININ ÖZLÜK HAKLARINA ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

dereceDevlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecelerinin üzerindeki derecelere ait kadrolara atanması bazı hallerde mümkün olabilirken, bu atamaların bazıları ilgili memurların özlük haklarını etkilerken bazıları ise etkilememektedir.

Kazanılmış hak aylığının üstündeki derecelere ait kadrolara yapılan atamanın 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında olması durumunda ilgili memurun özlük hakları etkilenmekte,  Kanunun 45 inci maddesi kapsamında yapılan atamalarda ise özlük hakları etkilenmemektedir.

Bu yazımızda, kazanılmış hak aylığının üzerindeki derecelere ait kadrolara 68/B (torba kadro) uygulaması dışında yapılan atamaların özlük haklarına etkisinden söz edilecektir.

Üst dereceli kadrolara atama (68/B maddesi dışında)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci maddesinde; 5 inci dereceden aşağı olmamak üzere, memurun kazanılmış hak aylık derecesinin 3 üst derecedeki kadrolara atanabileceği belirtilmiştir.

Bu hükme istinaden, Devlet memurları (atanmak için gerekli şartlara sahip olmaları şartıyla aynı kurumda veya başka kurumlarda)kazanılmış hak aylık derecelerinin 3 üstüne kadar olan derecelere ait kadrolara kurumları tarafından atanabilmektedirler.

Ancak bu şekilde atama yapılmasında; atama yapılacak kadro derecesinin ilgili memurun öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği dereceden fazla olmaması, atanacak memurun hizmet sınıfının atama yapılacak kadronun hizmet sınıfı ile aynı olması, bu derecelere yükselmek için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması kurallarına da uyulması gerekiyor.

3 dereceye kadar üst kadrolara atanmanın özlük haklarına etkisi

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan ilk dört derece dışındaki derecelere ait olanlara yapılacak atamalarda, atama yapılacak kadro derecesinin atanacak memurun kazanılmış hak aylık derecesinden 3 derece yüksek olması, atamaya engel teşkil etmemektedir. 

Örneğin; VHKİ kadrosunda 8/2 kazanılmış hak aylık seviyesi ile görev yapan bir memur; 7, 6 ve 5 inci dereceli kadrolara (aynı unvana veya atanabileceği diğer unvanlara ait kadrolara) atanabilir.

Bu şekilde atananların;

**Aylık ödemeleri yapılırken, bulundukları kadro unvanında kazanılmış hak aylık seviyeleri esas alınır. (Örnekteki memur 7, 6 veya 5 inci dereceye atandığında, aylığını 8/2’den almaya devam eder.)

**Ek göstergeleri, el ödemeleri ile zam ve tazminatlarının ödenmesinde, kazanılmış hak aylık seviyesi esas alınır.

**Kademe ilerlemeleri ve derece yükselmeleri, kazanılmış hak aylık seviyeleri esas almak suretiyle ve bu seviye üzerinden yapılmaya devam eder.

**Atandıkları üst dereceler, kendileri için kazanılmış hak oluşturmaz.

**Atanmış oldukları dereceye ilişkin haklardan yararlanabilmeleri, atandıkları derecenin 1 inci kademesine, kazanılmış hak aylık seviyesi bakımından ulaşmaları halinde mümkün olabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.