logo yeni

ÇALIŞMADAN DA MEMUR EMEKLİSİ OLUNABİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emekli5Emeklilik hakkı elde etmeden memuriyetten ayrılanlar, bazı şartlara sahip olmaları ve istemeleri halinde, dışarıdan prim ödeyerek memur emeklisi olabiliyor.

Dışardan prim ödemek suretiyle memur emeklisi olmak isteyenlerde aranan şartlar, ilgililerin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve ilk giriş tarihlerine göre farklılık gösteriyor. Ayrıca, bu şekilde isteğe bağlı prim ödeyenler, prim ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerde genel sağlık sigortasına tâbi olmaya devam ediyor.

1 Ekim 2008 sonrası memuriyete girenlerin isteğe bağlı emekliliği

Memuriyete 1 Ekim 2008 tarihinden sonra başlamış olanlardan;

**18 yaşını doldurmuş olma,

**Kendi sigortalılıklarından dolayı hakkında aylık bağlanmamış olma,

**Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmıyor olma veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışıyor olma ya da tam gün çalışmıyor olma,

**İsteğe bağlı sigortalı olmak için SGK’ya yazılı talepte bulunma

şartlarını taşıyanlar, başvurularının SGK kayıtlarına girmesini takip eden günden itibaren isteğe bağlı iştirakçi sayılırlar.

Bu şeklide isteğe bağlı sigortalı olanlar, belirleyecekleri (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca geçerli olan prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında) prime esas aylık kazanç toplamının %32'si oranında aylık prim (%20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12'si genel sağlık sigortası primi) öderler.

1 Ekim 2008 öncesi memuriyete girenlerin isteğe bağlı emekliliği

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olanlardan;

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi hizmet süresinin en az 10 yıl olma (bu süreye; fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izin süreleri, borçlanılan hizmet süreleri gibi süreler dahil edilmez),

**Herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olma,

**Memurluktan çıkarılmamış, memur olma şartlarını yitirmemiş veya olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulüne aykırı hareket etmemiş olma,

**Memuriyetten ayrıldıkları tarihten itibaren en geç 6 ay içinde, isteğe bağlı sigortalı olmak için SGK’ya yazılı talepte bulunma

şartlarını taşıyanlar, başvurularını izleyen aybaşından itibaren isteğe bağlı iştirakçi sayılırlar.

İsteğe bağlı iştirakçi sayılanların her ay ödeyeceği kesenek(%16) ve kurum karşılığı(%20) miktarları, görevden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık derece/kademeye ve ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergeye göre hesaplanır.

Hesaplanan kesenek ve kurum karşılığı tutarı, ait olduğu ay içinde ilgili tarafından SGK hesabına yatırılır. Süresi içinde ödemenin yapılmadığı veya eksik yapıldığı aylar hizmet olarak sayılmamakta ve eksik ödemeler sonradan tamamlanamamaktadır.

Prim ödenen süreler karşılığında, her yılı için bir kademe ilerlemesi ve (ilgililerin eğitim durumları itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi geçmeyecek şekilde) her üç yılı için de bir derece yükselmesi uygulanır.

İsteğe bağlı sigortalı olmaktan vazgeçmek isteyenler, buna ilişkin dilekçelerinin SGK kayıtlarına girme tarihini izleyen aybaşından itibaren isteğe bağlı sigortalılıktan çıkarılırlar.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.