logo yeni

MAAŞ ÖDENDİKTEN SONRA GÖREVE BAŞLAYANLARIN AİLE YARDIMI VE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 4İlk defa veya yeniden ya da aylıksız izin dönüşünde göreve başlayan kamu görevlilerine, maaş ödeme gününden sonra göreve başlamış olmaları durumunda, izleyen ayın maaş ödeme gününe kadar olan dönem için kıst maaş ödemesi yapılmaktadır.

Kıst maaş ödemesi yapılırken, aile yardımı ödeneği ile asgari geçim indiriminin(AGİ) hesaplamaya dahil edilip edilmemesi, kamu görevlilerinin statülerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Aile yardımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

-Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.

-Eş için aile yardımına, evlenme tarihini takip eden aybaşından; çocuk için aile yardımına ise çocuğun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanılır.

-Eş için aile yardımı hakkı, boşanma veya eşin ölüm tarihini takip eden aybaşından; çocuk için aile yardımı hakkı ise çocuğun ölüm tarihini veya bazı hallerin (aile yardımından yararlanma hakkını kaybettiren haller) meydana geldiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kaybedilir.

Buna göre; aybaşından sonra göreve başlayan Devlet memurlarının ilk tam maaşlarını alacakları tarihe kadar olan dönem için yapılacak kıst maaş ödemesine aile yardımı ödeneği dahil edilmemesi gerekmektedir.

Benzer durumlar, Devlet memurları hakkında geçerli olan uygulamaya göre aile yardımı ödeneği alan diğer kamu personeli (4/C geçici personel hariç) için de söz konusudur.

Öte yandan, 4/C geçici personelin aile yardımı ödemelerinde ise durum farklıdır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 4/C personelin kıst maaş ödemesine ilişkin verilen görüşlerde; “İşe başladıkları, diğer bir ifadeyle ücret almaya hak kazandıkları tarihten itibaren aile yardımı ödeneğini de almaya hak kazanacak olmaları nedeniyle, … çalışılan günlerle orantılı olarak … ödenecek kıst ücretle birlikte kıst aile yardımının da verilmesi …gerektiği mütalaa edilmektedir.” denilmek suretiyle, maaş ödeme tarihinden sonra göreve başlayan 4/C personelin alacağı kıst maaş hesabına aile yardımı ödeneğinin de (çalışılan günlerle orantılı  olarak) dahil edilmesi yoluna gidilmiştir.

Asgari geçim indirimi (AGİ)

Kamu görevlilerinin aylık maaş hesabında, brüt ücretlerinden kesilecek gelir vergisi miktarı belirlendikten sonra, eş ve çocuk durumlarına göre ilgili personel hakkında geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı, belirlenmiş olan gelir vergisi miktarından indirilir ve aylık net ücret asgari geçim indirimi miktarı kadar artmış olur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Asgari Geçim İndirimi” başlıklı maddesinde “Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.” denilmiş; asgari geçim indiriminin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen 265 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise, asgari geçim indiriminin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği belirtilmiştir.

Buna göre; asgari geçim indiriminin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden indiriliyor olması ve kıst maaşa ilişkin gelir vergisinin aylık olarak hesaplanmıyor olması nedeniyle, aybaşından sonra göreve başlayan kamu görevlilerinin ilk tam maaşlarını alacakları tarihe kadar olan döneme ilişkin kıst maaş hesabında asgari geçim indiriminin dikkate alınmaması gerekmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.