logo yeni

MEMURİYET DIŞI HİZMETLERİN GİH PERSONELİNE ETKİLERİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 2Memuriyet dışında geçirmiş oldukları hizmet süreleri; görev alınan hizmet sınıflarına, unvana, eğitim durumuna ve hizmet süresine göre memurları farklı şekillerde etkilemektedir.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev alan Devlet memurları da  memuriyet dışı hizmetlerin bazı etkilerinden yararlanabilmektedir.

Bu yazıda sadece, GİH Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanların memuriyet dışı hizmet sürelerinin memuriyet haklarına etkilerinden söz edilecek olup emeklilik haklarına etkisine ise değinilmeyecektir.

Memuriyette değerlendirme bakımından

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev alanların;

-Askerlikte geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılmakta ve bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle memuriyetinde değerlendirilir.

-Memuriyet dışında; özel işyerlerinde veya serbest olarak geçirdikleri süreler ile kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir statüde (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) geçirdikleri süreler, ilgililerin memuriyetinde değerlendirilmez.

Ancak, Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olarak gazetecilik yapmış olanların, GİH Sınıfında gazetecilik mesleği ile ilgili görevlerde istihdam edilmeleri durumunda, memuriyet dışında fiilen gazetecilik yaptıkları sürenin (en çok 16 yılın) 3/4’ü; özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde GİH Sınıfında görev alanların özel okullarda geçirdikleri sürenin (en çok 18 yılın) 2/3’ü memuriyette değerlendirilir. Değerlendirme, değerlendirilecek sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle yapılır.

Kıdem yılı hesabında

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev alanların, memuriyet dışında geçirdikleri sürelerin memuriyette değerlendirilen kısımları (askerlik süresi ile bazı hallerde gazetecilik ve özel okul hizmetleri), ilgililerin kıdem yılı hesabında da değerlendirilir.

Yıllık izin süresi hesabında

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev alanların yıllık izin süresinin 20 ya da 30 gün olarak belirlenmesinde esas alınan hizmet süresi hesabına;

*Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışında (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi hizmet süreleri dahil) geçirdikleri sürelerin tamamı dahil edilir.

*Askerde geçirdikleri sürelerin tamamı dahil edilir.

*Özel işyerlerinde veya serbest olarak geçirilen süreler dahil edilmez. Ancak, memuriyet dışında geçirilen sürelerden memuriyette değerlendirilenler (bazı hallerde gazetecilik ve özel okul hizmetleri), aynı şekilde ilgililerin yıllık izin süresi hesabına da dahil edilir.

Aylıksız izin kullanmada

Hizmet süresi bakımından 5 yılını tamamlayan memurlar,  istekleri halinde memuriyetleri süresince en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin alabilmektedirler.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev alanların bu şekilde aylıksız izin kullanabilmeleri için gerekli 5 yıllık hizmet süresi hesabına;

*Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışında (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi hizmet süreleri dahil) geçirdikleri sürelerin tamamı dahil edilir.

*Askerde geçirdikleri sürelerin tamamı dahil edilir.

*Özel işyerlerinde veya serbest olarak geçirilen süreler dahil edilmez. Ancak, memuriyet dışında geçirilen sürelerden memuriyette değerlendirilenler (bazı hallerde gazetecilik ve özel okul hizmetleri), aynı şekilde ilgililerin 5 yıllık hizmet süresi hesabına da dahil edilir.

Torba kadrolara atanmada

Yükseköğrenim mezunu Devlet memurları, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil ilk dört derecelerdeki kadrolara, gerekli hizmet süresi ve diğer şartları taşımaları kaydıyla, derece yükselmesindeki süre şartı aranmaksızın kurumları tarafından atanabiliyor.

Bu kapsamda atama yapılabilmesi için, atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesi itibariyle aranan hizmet süresi şartına da sahip olunması gerektiğinden; en az 8, 10, 12 ve 14 yıl gibi hizmet süresine ihtiyaç duyulabilen atamalara ilişkin hizmet süresi hesabına;

*Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışında (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi hizmet süreleri dahil) geçirdikleri sürelerin tamamı dahil edilir.

*Askerde geçirdikleri sürelerin tamamı dahil edilir.

*Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcısı ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atamalarda, yükseköğrenim sonrası kamu kurumları dışında geçirilen hizmet sürelerinin tamamı; diğer kadrolara atamalarda ise, yükseköğrenim sonrası kamu kurumları dışında geçirilen sürelerin 3/4’ü (en çok 6 yıl olmak üzere) dahil edilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğinde

Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin uygulamalarda, ilgili memurun toplam hizmet süresi de önem taşıyabilmektedir.

Bu uygulamalarda, ilgililerin memuriyet dışı hizmet sürelerinden kamu kurumlarında geçenlerin (her statüde) tamamı ile yükseköğrenim sonrası kamu kurumları dışında geçirilen sürelerin 3/4’ü (en çok 6 yıl olmak üzere) dikkate alınır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.