logo yeni

ÇOCUĞUNUZUN VE EŞİNİZİN HANGİ FAALİYETLERİNİ KURUMUNUZA BİLDİRMEK ZORUNDASINIZ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

haciz3Devlet memurlarının eşi ya da reşit olmayan veya mahcur olan çocukları bazı faaliyetlerde bulunduklarında, bu faaliyetlerin belli bir süre içinde memur tarafından kurumuna bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

657 sayılı Kanun, getirdiği bu zorunluluğa uymayan Devlet memurları hakkında disiplin cezası verilmesi ne de hükmetmiştir.

Memurun kurumuna bildirmesi gereken faaliyetler

Devlet memurları, eşlerinin ve reşit olmayan ya da mahcur olan çocuklarının bazı faaliyetlerini kurumlarına bildirmek zorundadırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, eş ve çocukları;

*Türk Ticaret Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunduklarında,

*Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev aldıklarında,

*Ticari mümessil veya ticari vekil olduklarında,

*Kollektif şirket ortağı olduklarında,

*Komandit şirkette komandite (sınırsız sorumlu) ortak olduklarında,

*Adi şirket kurduklarında,

*Ortağı oldukları limitet veya anonim şirketlerin yönetim ve denetimde görev aldıklarında, bu şirketlerin personeli sayılacak bir görev aldıklarında ve bu şirketlerin kanuni temsilcisi olduklarında,

*Ortağı oldukları kooperatif şirketlerin (üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri hariç) yönetim ve denetimde görev aldıklarında, bu şirketlerin personeli sayılacak bir görev aldıklarında ve bu şirketlerin kanuni temsilcisi olduklarında,

*Meslekî faaliyet veya serbest meslek yürütmek üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açtıklarında,

*Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalıştıklarında,

ilgili memurun, 15 gün içinde kurumuna yazılı olarak bu durumları bildirmesi gerekiyor.

Öte yandan, memurun eş ve kapsamdaki çocuklarının okulların tatil olduğu dönemlerde yaptıkları çalışmalar ile kısa süreli çalışmalarının kurumlarına bildirilmesi zorunluluğu ise bulunmuyor.

Bildirim yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi

Memurun eşinin veya reşit olmayan ya da mahcur olan çocuğunun, yukarıda sayılan faaliyetlerde (süreklilik gösterdiği değerlendirilen faaliyetlerde) bulunması halinde, memur için bildirim yükümlülüğü doğmaktadır.

Memurun, bildirim yükümlülüğünün doğmasından itibaren 15 gün içinde kurumuna gerekli bildirimde bulunması gerekir.

Bildirimde bulunma yükümlülüğü olmasına rağmen, bu yükümlülüğünü süresi içinde (15 gün) yerine getirmeyen memur hakkında, 657 sayılı Kanunun 125/B-b maddesinde yer alan “Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” fiili kapsamında KINAMA cezası verilmesi gerekir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.