logo yeni

OHAL DÖNEMİNDE MÜSTAFİ SAYILANLAR YENİDEN MEMURİYETE DÖNEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel4Devlet memurları, istifa etmemiş (çekilmemiş) olmalarına rağmen bazı hallerde istifa etmiş sayılmakta (çekilmiş veya müstafi sayılmakta) ve bu durumun ilgililere etkisi farklı olabilmektedir.

Devlet memurlarına istifa etme(çekilme) hakkı da tanınmış olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen usullere uygun olarak istifa edenlerin 6 ay sonra yeniden memuriyete dönebilmeleri mümkün (açıktan atama usulü kapsamında) olabilirken, usulüne uygun istifa etmeyenlerin ya da çekilmiş (müstafi) sayılanların memuriyete yeniden dönmesi daha ağır yaptırımlar söz konusudur.

Bu yazımızda, memurunyeri.com olarak olağan ve olağanüstü dönemlerde müstafi sayılanların yeniden memuriyete dönüşleri konusuna değinilecektir.

Müstafi (çekilmiş) sayılma halleri

Devlet memurlarının, memuriyetinden istifa etme yönünde herhangi bir başvuruları olmaksızın çekilmiş sayıldığı (istifa isteğinde bulunmuş sayıldığı) haller, 657 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerinde düzenlenmiştir.

Kanundaki hükümlere göre, memurun çekilmiş sayılacağı (müstafi sayılacağı) hallerden bazıları şöyle:

*Bir mazeretine istinaden aylıksız izin kullanmakta iken söz konusu mazereti ortadan kalkan memur, 10 gün içinde görevine dönmediğinde memuriyetten çekilmiş sayılır.

*Herhangi bir sebeple aylıksız izin kullanan memur, aylıksız izin süresi bitiminde görevine dönmediğinde memuriyetten çekilmiş sayılır.

*İzin almaksızın veya kurumunun kabul edebileceği bir mazereti olmaksızın görevine kesintisiz olarak 10 gün gitmeyen memur, memuriyetten çekilmiş sayılır.

*Başka yerdeki bir göreve naklen atanan ve mehil müddeti sonunda görevine başlamadığı için kendisine tanınan aylıksız 10 günlük süre sonunda ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yeni görevine başlamayan memur, memuriyetten çekilmiş sayılır.

*Mesleğine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgisini artırmak veya staj yapmak amacıyla yurt dışına gitmesine izin verilen (seçme veya yarışma sınavlarında başarı göstererek ya da dış burslara dayanılarak veya şahsen özel burs sağlamak suretiyle) memur,  izin süresi bitiminde görevine dönmediğinde memuriyetten çekilmiş sayılır.

Olağan dönemlerde müstafi sayılanların durumu

Memurun müstafi sayılmasını gerektiren hallerden herhangi birinin varlığı halinde Devlet memuriyeti ile ilişiği kesilenlerin, ilişiklerinin kesilmesinden itibaren  en az 1 yıl geçtikten sonra yeniden Devlet memuriyetine girmeleri mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, devir ve teslim ile yükümlü olmalarına rağmen bu işlemlerini tamamlamadan görevlerini bırakanların yeniden Devlet memuriyetine girebilmesi için en az 3 yıl süre geçmesi gerektiğinden, bu görevlerde bulunan memurların herhangi bir sebeple müstafi sayıldıkları durumlarda da yeniden Devlet memuriyetine girebilmeleri ancak 3 yıl sonra mümkün olabilmektedir.

Olağanüstü yönetim hallerinde müstafi sayılanların durumu

Olağanüstü yönetim hallerinde istifa etme usulü 657 sayılı Kanunda belirtilmiştir. Kanun; olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurlarının, çekilme istekleri (istifa etme istekleri) kabul edilmedikçe veya yerlerine atanacak olanlar gelip  işe başlamadıkça görevlerinden ayrılmalarını yasaklamıştır.

Olağanüstü yönetim hallerinde usulüne göre görevlerinden ayrılanların, 6 ay geçtikten sonra yeniden Devlet memuriyetine dönebilmeleri mümkün olabilirken, bu usule uymadan görevinden ayrılanlar ise bir daha Devlet memuriyetine alınmamaktadırlar.

Öte yandan, olağanüstü dönemlerde görevin bırakılabileceği haller arasında müstafi sayılma halleri yer almadığından, bu dönemlerde herhangi bir sebeple müstafi sayılan Devlet memurları da bir daha memuriyete giremeyecekleri değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.