logo yeni

KİMLER AYDA 2000 TL’YE KADAR YOL ÜCRETİ ALABİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 20Kamu görevlilerinden bazılarına, gördükleri bazı görevlerden her biri için, belli gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutarda yol tazminatı ödenmektedir.

Yol tazminatından yararlanan bir kamu görevlisine, en yüksek Devlet memuru aylığının iki katına kadar aylık ödemem yapılabilmektedir.

Yol tazminatı

3717 sayılı “Adli Personel ile Devlet Davalarım Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun”,  kurum dışında yapılması gereken keşif ve icra işlemlerinin her birinden dolayı, kamu görevlilerinden bazılarına yol tazminatı ödenmesine hükmetmiştir.

Öte yandan, bu yıl imzalanan 4.Dönem Toplu Sözleşme, yol tazminatı ödenmesine esas görevleri yerine getiren ancak yol tazminatı ödenmeyen bazı kamu personeline, Hazine Avukatları için geçerli olan miktar, usul ve esaslar çerçevesinde 2018 yılı başından itibaren yol tazminatı ödenmesi kararı da yer aldı.

Yol tazminatı ödenen personele ayrıca yol gideri ve yevmiye ödenmezken, her ayın sonunda ödenen bu tazminattan sadece damga vergisi kesilmektedir.

Öte yandan, bir kişiye ödenecek yol tazminatının aylık tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katını geçememektedir.

Yol tazminatından yararlananlar ve miktarı

a)3717 sayılı Kanun gereği yol tazminatı ödenenler

Kurum dışında yapılması gereken keşif ve icra işlemlerinden her biri için;

   -Hâkimlere, Cumhuriyet savcılarına, adlî tabiplere, icra müdürleri ve yardımcıları ile icra işlemlerini yapmakla yetkili memurlara, Hazine avukatlarına, Hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yetkili kılınan kişilere “275” gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar yol tazminatı ödenir. (2018 yılı ilk altı aylık döneminde her işlem için net 29 TL)

   -Yazı işleri müdürlerine, hâkim veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara, muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara, zabıt kâtiplerine ve (ceza ve infaz kurum personeli hariç olmak üzere) diğer adlî ve idarî yargı personeline “200”  gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar yol tazminatı ödenir. (2018 yılı ilk altı aylık döneminde her işlem için net 21 TL)

   -Mübaşir ve hizmetlilere “150” gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar yol tazminatı ödenir. (2018 yılı ilk altı aylık döneminde her işlem için net 16 TL)

b) 4.Dönem Toplu Sözleşme gereği yol tazminatı ödenecek olanlar

Kurum dışında yapılması gereken keşif ve icra işlemlerinden her biri için;

   -657 sayılı Kanuna tabi Avukat veya Müşavir Avukat unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kuramlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olanlara,

   -657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli Avukat unvanlı pozisyonlarda tam zamanlı olarak çalışanlara,

   -Mahalli idarelerde, ilgili mevzuatına göre avukat veya hukuk müşaviri kadro unvanına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak görev yapanlara

   “275” gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar yol tazminatı ödenecek. (2018 yılı ilk altı aylık döneminde her işlem için net 29 TL)

Yol tazminatının 1 aylık miktarı

Kurum dışında yapılması gereken keşif ve icra işlemlerinden dolayı bu işlemlerin her biri için kendilerine yol tazminatı ödenen kamu görevlilerine 1 aylık sürede ödenebilecek yol tazminatının brüt tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının iki katını aşamayacağından, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde bir ayda alınabilecek yol tazminatının toplam tutarı en çok brüt 2.029 TL olabilecek.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.