logo yeni

SAĞLIK TESİSLERİ PERSONELİNİN DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ KONUSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik personeli 2Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde görevli personele döner sermayeden yapılan ek ödemeye ilişkin hususların da yer aldığı Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

“Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, personele dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi hususunda ilave düzenleme yapıldı.

Yapılan değişiklikle, Yönetmeliğin “Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi” başlıklı maddesine bir cümle eklendi.

Buna göre, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ihtiyaç halinde, sağlık tesisi bazında veya tüm sağlık tesisleri için bir ödeme oranı (209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek şekilde) belirleyebilecek ve personele dağıtılacak döner sermaye tutarı belirlenirken, döner sermaye komisyonu veya genel sekreter tarafından bu ödeme oranı dikkate alınacak.

Bu değişiklik, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren uygulanacak.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İhtiyaç halinde Kurum tarafından, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek şekilde ve sağlık tesisi bazında veya tüm sağlık tesisleri için bir oran belirlenebilir ve döner sermaye komisyonu veya genel sekreter tarafından bu fıkra kapsamında dağıtılabilecek tutar belirlenirken bu oran dikkate alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.