logo yeni

İNFAZ KORUMA VE İDARE MEMURLARININ MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

infaz koruma memuruCeza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personeli eğitim merkezlerine kabul ve görevlendirmelere ilişkin usul ve esasları da düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Adalet bakanlığı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde infaz ve koruma memuru ile idare memuru olarak istihdam edilerden, “infaz ve koruma memurluğu öğrencisi” ve “idare memurluğu öğrencisi” olarak geçirdikleri sürelerde kendilerine yapılan masrafların geri alınması uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı.

Yönetmelikte yapılan ve bugün (13 Eylül 2017)  yürürlüğe giren değişişkliğe göre;

Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyeceği için; mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler, eğitimleri sırasında  kendileri için yapılmış masrafları ödemek zorunda olmayacak.

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 39 - Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak ödemek zorundadırlar.

Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödemek zorundadırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.