logo yeni

LOJMANDAN SÜRESİNDE ÇIKMAYANLARA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojman2Kendilerine kamu konutu tahsis edilenler, çeşitli sebeplerle konuttan çıkmaları gerektiğinde, belli bir süre içinde konutu boşaltmadıklarında, haklarında bazı işlemler uygulanabilmektedir.

Lojmanın boşaltılması gereken süre

Kamu konutlarının (lojmanın) boşaltılması gereken haller ve süreler şöyle:

**Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanların; tahsise esas görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren iki ay içinde, başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledildiklerinde ise en geç altı ay içinde konutu boşaltmaları gerekir.

**Sıra tahsisli konutlarda oturanlardan, beş yıllık oturma süresi dolanlar süre bitiminden itibaren 15 gün içinde;  yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler, çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emekli olanlar, istifa edenler, başka bir yere nakledilenler veya her ne şekilde olursa olsun kamu görevlisi sıfatı kalkanlar ise ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde konutu boşaltmak zorundadırlar.

**Konut tahsis edilen kişinin ölümü halinde, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde ailesinin konutu boşaltması gerekir.

**Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltmak zorundadırlar.

**Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte konutu boşaltmak zorundadırlar.

**Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet bakımından sakınca görülenlerin aileleri, konuttaki oturma süresi dolmuş ise, konut tahsis edilenin söz konusu görevinin sona erdiği tarihte konutu boşaltmak zorundadırlar.

Süresi içinde lojmandan çıkmayanlara karşı yapılacak işlemler

-Kamu konutlarını boşatmaları gereken sürelerde (yukarıda belirtilen süreler) konutun boşaltılmaması durumunda; tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur ve başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılmak suretiyle bir hafta içinde konut zorla boşalttırılır.

-Kendilerine tahsis yapılmayanlar tarafından konutun işgal edilmesi; konut tahsisi yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun anlaşılması; konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunulması ile yönetici veya idare tarafından alınan kararlara uyulmaması ve kendilerine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarda ısrar edildiği durumlarda, tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur ve başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılmak suretiyle bir hafta içinde konut zorla boşalttırılır.

-İşgaliye bedeli uygulaması yapılmıyor.  Konuttaki oturma süresini dolduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenler, konutun tahliye edileceği tarihe kadar geçecek sürede kira bedeli yerine işgaliye bedeli (ilk üç ay için kira bedelinin iki katı, daha sonraki aylar için kira bedelinin dört katı) tahsil edilmesine ilişkin Kamu Konutları Yönetmeliği hükmünün Danıştay İkinci Dairesinin 20/3/2014 tarihli ve E: 2013/5756 sayılı Kararıyla yürütülmesi durdurulmuş olduğundan, lojmandan süresi içinde çıkmayanlar hakkında işgaliye bedeli uygulamasına gidilememektedir. Karar için tıklayınız …

-Disiplin cezası verilmiyor. Kendilerine tahsis yapılmadan kamu konutunu işgal edenler veya  tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar ya da tahsis süresi sonunda konutu boşaltmayanlar hakkında, yukarıda da belirtildiği üzere;  tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulması üzerine başka bir bildirime gerek kalmaksızın kolluk kuvveti kullanılarak bir hafta içinde konutun zorla boşalttırılması şeklinde işlem yapılmaktadır. Bu işlem dışında, konutu boşaltmayanlar hakkında başka bir işlem yapılacağı hususunda mevzuatta herhangi bir düzenleme yer almadığından, konutu süresinde boşaltmadığı için ilgili kamu görevlisine disiplin cezası verilmesi de söz konusu olmayacaktır. Konuya ilişkin Karar için tıklayınız … 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.