logo yeni

ÖĞRETMENİN MÜSTEHCEN İÇERİKLİ MESAJLARINA DANIŞTAY NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet 5Telefonla müstehcen mesajlar gönderdiği ve internet üzerinden görüşme programı aracılığı ile uygunsuz görüntüler gösterdiği gerekçesiyle öğretmen hakkında verilen disiplin cezası, Danıştay tarafından uygun görülmedi.

Telefonla müstehcen mesajlar göndermek ve internet üzerinden görüşme programı aracılığı ile uygunsuz görüntüler göstermek fiilini işlediği gerekçesiyle hakkında bir yıl kıdem indirmesinin durdurulması cezası uygulanan öğretmen, bu işlemin iptali için dava açmıştı.

Davaya bakan idare mahkemesi, davacının öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulunduğu hususunun sübuta erdiği anlaşıldığından hareketle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 12.Dairesi, Anayasa'nın kanun önünde eşitlik ile özel hayatın gizliliği ve korunmasına ilişkin hükümleri, usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmaların kanun hükmünde olduğuna dair hükmü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarından hareketle;

-Telefonla müstehcen mesajlar gönderdiği ve internet üzerinden görüşme programı aracılığı ile uygunsuz görüntüler gösterdiği gerekçesiyle hakkında disiplin cezası verilen öğretmenin,  söz konusu fiilleri okul içerisine ve öğrencilere yansıttığına ilişkin bir delil, tespit veya tanık bulunmadığını,

-Bu durumda, davacının fiillerinin, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde memur disiplin hukukunu ilgilendiren bir yönünün bulunmadığı ve disiplin suçu oluşturmadığını,

-Bu fiiller nedeniyle disiplin cezası verilmesinin Avrupa insan Hakları Sözleşmesi uyarınca "özel hayata saygı hakkının" ihlali sonucunu doğuracağını

belirterek, dava konusu disiplin cezası verilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti.

Danıştay  12.Dairesinin  Kararı için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.