logo yeni

KALDIRILAN ASKERİ YARGI YERLERİNDEKİ MEMURLAR NEREYE ATANACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel4OHAL uygulamaları kapsamında yürürlüğe konulan 694 sayılı KHK’da,  kaldırılan askeri yargı mercilerinde görevli Devlet memurları hakkında yapılacak uygulamaya da yer verildi.

Konuyla ilgili olarak, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Kanununa eklenen geçici maddede yer alan hükümlere göre;

**Kaldırılan askeri yargı mercilerinde görevli Devlet memurları hakkında, (190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecelerle sınırlı olmak üzere) ilgililerin istekleri ve mevcut kadro unvanları dikkate alınarak işlem yapılacak.

**Mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı kadrolarına atanabilecekler. Bu kişilerin istekleri halinde Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelikleri; ilgili mevzuatına göre hesaplanacak kesintileri kendilerince ödenmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıkları sürece geçiş tarihindeki hükümler esas alınmak suretiyle devam edecek.

**Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı hukuk hizmetlerinin yürütüldüğü birimlere ilişkin kadrolarda bulunanlar, öncelikli olmak üzere Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek kadrolara atanacak. Adalet Bakanlığınca ataması yapılmayanların ataması da Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek kadrolara yapılacak.

**Atanan personele, atanmadan önceki en son ayda kadrolarına bağlı olarak yapılan aylık, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı, zam, tazminat ve ek ödeme toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atandıkları yeni kadrolarına bağlı olarak yapılan aylık, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı, zam, tazminat ve ek ödemenin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.