logo yeni

MEMURİYETTE KİMLER ASİLDE ARANAN ŞARTLARA SAHİP SAYILIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memurDevlet memuriyetine ilişkin belli bir görevi yürütebilmek ve yürütülen görev karşılığında ücret alabilmek, asilde aranan şartlara sahip olma koşununa bağlanmıştır.

Özellikle belli bir göreve vekâleten atanmada gündeme gelen “asilde aranan şartlara sahip olma” kuralı, hem vekâleten atamanın yapılması ve hem de bu atamaya konu olan kişiye ücret ödenebilmesi bakımından ödem taşımaktadır.

Vekâleten atamalarda asilde aranan şartlar aranıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş veya geçici olarak boşalmış kadrolara ait görevler, o kadroya asaleten atanabilmek için gerekli şartlara sahip vekâleten gördürülebilmektedir.

Usulüne uygun şekilde yapılan görevlendirmeye dayanan vekâlet halinde, vekâleten atanan bazı mali haklara kavuşabilirken, görevlendirmenin usulüne uygun yapılmaması durumunda vekâleten atamanın varlığından da söz edilemeyeceğinden ilgili kişiye bu görevlendirmeden dolayı ücret ödenmesi de mümkün olamamaktadır.

Vekâletin usulüne uygun yapılmış olması durumunda, vekâleten atanan kişi; aylık, ek ödeme, zam ve tazminat gibi unsurlardan birine veya birkaçına ya da tamamına hak kazanabiliyor.

Vekâleten atamada “asilde aranan şartlara sahip” sayılanlar

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, vekâlet görevi nedeniyle aylık ödenebilmesi için “vekilin asilde aranan şartları taşıması” gerekiyor.

**375 sayılı KHK’ya göre; vekalet görevi nedeniyle ek ödeme farkı ödenebilmesi için “vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması” gerekiyor.

**Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnameye göre; vekalet görevi nedeniyle zam ve tazminat farkı ödenebilmesi için “vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları” gerekiyor.

Bu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, Devlet memuriyetine ait bir görevi yürütmek üzere vekâleten görevlendirilenlere bu görevden dolayı herhangi bir ödemenin yapılabilmesi için, o görevi asaleten yürütebilmek için gerekli şartlara sahip olmalıdırlar.

Bu çerçevede, asilde aranan şartlara sahip sayılabilmek için, atama yapılacak kadroya asaleten atanabilmek için gerekli olan;

-Eğitim süresi şartını taşımak gerekir.

-Varsa, eğitime ilişkin bölüm/alan şartını taşımak gerekir.

-Hizmet süresi şartını taşımak gerekir.

-Varsa, ilgili kurumda belli bir süre çalışma şartını taşımak gerekir.

-Varsa, belli görevlerde ve belli bir sürelerle çalışma şartını taşımak gerekir.

-Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı ile atama yapılan görevler için, bu sınavlara girebilme hakkını elde etmiş olma şartını taşımak gerekir.

Öte yandan, Devlet memuriyetine ilişkin bir kadro görevini yürütmek üzere görevlendirilenlerin asilde aranan şartların tamamına sahip olmamaları durumunda, bu görevlendirme vekâleten atama sayılmamaktadır. Tedviren görevlendirme olarak da adlandırılan bu şekildeki görevlendirmelerden dolayı ilgililere herhangi bir ödeme yapılması ise mümkün olamamaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.