logo yeni

calisanlar2 copy

DOĞUM YARDIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

dogumBakanlar Kurulunun bugün yayımlanan 2017/10543 sayılı Kararı ile “Doğum Yardımı Yönetmeliği”nde bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler, doğum yardımına ilişkin başvuruların sisteme kaydedilmesi, ödenmesi ve iade işlemlerine ilişkin hususlarda oldu.

Doğum yardımı ödemeleri, Bakanlığın belirlediği tarihlerde il müdürlükleri tarafından yapılırken, değişiklikle ödemelerin de Bakanlık tarafından yapılması yoluna gidildi.

DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/5/2015 tarihli ve 2015/7695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Doğum Yardımı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Başvuru yerlerince DYS'ye girilen başvuruların kaydedilmesini müteakip ödemeler ilgili ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar il müdürü tarafından onaylanarak hak sahipliği belirlenir.

(3) İl müdürü tarafından onaylanan başvurulara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarının yer aldığı ödeme listeleri Bakanlıkça DYS aracılığıyla birleştirilir ve bu liste ödeme emri belgesine bağlanarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yazıyla veya elektronik ortamda gönderilir.

(4) Ödemeler. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde, Bakanlık tarafından yapılır.

(5) Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş veya banka tarafından iade edilmiş tutarlar, emanet hesaplarına alınır ve ilgilinin talebi üzerine buradan ödenir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ödeme yapan" ibaresi "ilgili" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"İade ödemeleri

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmiş ancak iadeye ilişkin başvuru yapılmamış veya başvurulan DYS'ye girilmemiş olanlara ilişkin tutarlar defterdarlıklar tarafından Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne hesaben aktarılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmesi gereken tutarlar, aracılık yapan kuruluş tarafından doğrudan Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılır.

(3) İadeye ilişkin başvurusu DYS'ye girilmiş ancak işlemleri henüz tamamlanmamış kayıtlara ilişkin işlemler Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından sonuçlandırılır."

MADDE 4- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.