logo yeni

HİZMET SINIFINDAN KAYNAKLI İLAVE İLERLEMELERİN BAZILARI SINIF DEĞİŞİNCE DE KORUNUYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personelDevlet memuriyetine girenlere, görev aldıkları hizmet sınıfından kaynaklı olarak; memuriyet dışı hizmetleri, eğitim durumları veya görev unvanları nedeniyle ilave kademe/derece verilebilmektedir.

Bulunduğu hizmet sınıfından dolayı ilave kademe/derece almış olan memurun hizmet sınıfının değişmesi halinde, eski hizmet sınıfında yapmış olduğu ilave ilerlemelerin bazıları aynen devam ederken, bazı ilave ilerleme süreleri kadar memurun normal ilerlemesinin durması durumu söz konusudur.

Hizmet sınıfından kaynaklı olarak ilave ilerleme (kademe/derece)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, görev aldıkları hizmet sınıfı nedeniyle memurlara; memuriyet dışı hizmetleri, eğitim durumları veya görev unvanları yönüyle ilave kademe/derece verilmesine hükmetmiştir.

a-Memuriyet dışı hizmetler yönüyle: 

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev alan memur, teknik hizmet sayılabilecek nitelikteki memuriyet dışı hizmet sürelerinin (en çok 16 yılının) 3 /4’ü karşılığında ilave kademe/derece ilerlemesi yapmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev alan memur, sağlık hizmetleri sayılabilecek nitelikteki memuriyet dışı hizmet sürelerinin (en çok 16 yılının) 3 /4’ü karşılığında ilave kademe/derece ilerlemesi yapmaktadır.

Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev alan memur, avukatlık hizmeti sayılabilecek nitelikteki memuriyet dışı hizmet sürelerinin (en çok 16 yılının) 3 /4’ü karşılığında ilave kademe/derece ilerlemesi yapmaktadır.

b-Eğitim durumu yönüyle:

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil herhangi bir kadroda görev alan memurlardan; jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunu, fen memuru, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri uzmanlık yüksek okulu mezunu ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyeri, mimarlık ve mühendislik fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunu, üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dalları mezunu olanlar, ilave 1 derece ilerlemesi yapmaktadır.

Emniyet Hizmetler Sınıfına dahil herhangi bir kadroda görev alan memurlardan; ilkokul, ortaokul ve dengi okul mezunu olanlar ilave 2 derece, lise ve dengi okul mezunu olanlar ilave 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunu olanlar ise ilave 1 derece almaktadır.

c-Görev unvanları yönüyle:

Gümrük muhafaza memur ve amirliği ile orman muhafaza memur ve başmemurluğuna ilişkin unvanlarda görev alan memurlardan;  ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olanlar ilave 1 derece almaktadır.

Sınıf değiştiren memurun eski sınıfında aldığı ilave ilerlemeler

Devlet memurlarının sınıf değiştirmesi mümkün olmakla birlikte, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı olarak ilave ilerleme yapmış olanların sınıf değiştirmesi durumunda, ilave ilerlemelerden dolayı haklarında farklı işlemler yapılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak 657 sayılı Kanunda; “Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.” denilirken, bu hükme ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen mütalaalarda;bulundukları hizmet sınıfından dolayı özel sektör hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi sonucu memura verilen ilave kademe/derecelerin, maddede sözü edilen ‘Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış’ olma kapsamında değerlendirilmeyeceği yönünde ifadeler yer almıştır.

Bu itibarla, bulunduğu hizmet sınıfından dolayı ilave ilerleme yapmış olan memurun sınıf değiştirmesi durumunda;

**Eski hizmet sınıfından dolayı yapmış olduğu ilave ilerlemelerin geri alınmayacağını,

**Eski hizmet sınıfında, memuriyet dışı hizmetler yönüyle yapmış olduğu ilave ilerlemelerin, aynı şekilde devam edeceğini,

**Eski hizmet sınıfında, eğitim durumu ve görev unvanı yönüyle yapmış olduğu ilave ilerlemelere denk gelecek süre kadar ilerlemesinin duracağını (normal kademe ilerlemesi/derece yükselmesi yapamayağını)

söyleyebiliriz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.