logo yeni

15 temmuz

MEMUR GÖREVİNİ ZAMANINDA YAPMAZSA, GÖRECEĞİ YAPTIRIM AMİRE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mutsuz3Verilen amirleri tam ve zamanında yapmak durumunda olan Devlet memurlarının, görevlerini zamanında yapmamalarından dolayı haklarında verilecek disiplin cezasının ağırlığı, ilgili disiplin amirlerinin değerlendirmelerine göre değişebilmektedir.

Devlet memurlarına, çalıştıkları kurumlarda yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri zamanında ya da hiç yapmadıkları hallerde, disiplin cezası verilmesi söz konusudur.   

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve halin ağırlık derecesine göre cezasının ağırlığının da değişiklik göstereceği şekildeki belirlemeleri kapsamındaki fiil ve halleri işleyen memurlar hakkında, aynı fiil veya hal için farklı amirlerin farklı disiplin cezası vermesi durumuyla da karşılaşılabilmektedir.

Bu şekilde değerlendirmelere konu olabilecek fiil ve haller arasında, “verilen emir ve görevlerin yapılması”na ilişkin bazı durumlar da yer almaktadır.

Görevini zamanında yapmayan memura verilebilecek cezalar

657 sayılı Kanunun disiplin cezaları ile ceza gerektiren fiil ve hallere ilişkin hükümlerine bakıldığında, “verilen emir ve görevlerin yapılması” halleriyle ilgili olarak 4 farklı disiplin cezası düzenlenmiş olduğu görülmektedir.

Kanundaki belirlemelere göre;

*Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, ilgili memura UYARMA cezası verilmesini gerektirmektedir.

*Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kusurlu davranmak, ilgili memura KINAMA cezası verilmesini gerektirmektedir.

*Verilen emirlere itiraz etmek, ilgili memura KINAMA cezası verilmesini gerektirmektedir.

*Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, ilgili memura AYLIKTAN KESME cezası verilmesini gerektirmektedir.

*Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, ilgili memura KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası verilmesini gerektirmektedir.

Öte yandan, disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinme süresi içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanmakta olduğundan, “verilen görev ve emirleri kasten yapmamak” fiilini 10 yıl içinde iki defa işleyen memur hakkında DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezası uygulanabilir.

Disiplin cezasının amire göre değişmesi

Verilen bir emrin tam ve zamanında yapılmamasının, amir tarafından;  “kayıtsılık ve düzensizlik”, “kusur”, “itiraz” ya da “kasıt” hallerinden hangisi kapsamında değerlendirilerek disiplin cezasına konu edileceği konusunda somut belirlemeler yapılmamıştır. Bu nedenle, amirin disiplin cezasına ilişkin yapacağı değerlendirme; amirin memuriyete bakışı, personele karşı yaklaşımı, sorumluluğu ve benzer bazı durumlara bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.