logo yeni

BAZI MEMURLARIN ÜCRET SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesiAnayasa Mahkemesi, Devlet memurlarından bazılarının maaşına ilişkin düzenlemenin iptali konusundaki talebi karara bağlayacak.

Ankara 5. İdare Mahkemesi ,  görülen bir davada ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görerek, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 666 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle eklenen; Ek 10. maddenin birinci fıkrasının, 6745 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan (c) bendinde yer alan “…müfettiş,…” ibaresi ile (III) sayılı Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin, 6745 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan (1) numaralı sırasında yer alan “…müfettiş,…” ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Bu başvuru, Anayasa Mahkemesi tarafından 26 Temmuz 2017 tarihinde görüşülerek karara bağlanacak.

Aynı düzenleme bazı personel yönüyle daha önce iptal edilmişti

“Müfettiş” yönüyle iptali istenen düzenlemede yer alan “uzman” ibaresi, Anayasa Mahkemesi tarafından “Hazine Uzmanları” yönüyle daha önce iptal edilmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin Hazine Uzman ve Uzman Yardımcılarını ilgilendiren söz konusu iptal kararı; yapılmış olan düzenlemenin 666 sayılı KHK’nın dayandığı Yetki Kanunu kapsamında yapılabilecek düzenlemeler olamayacağı gerekçesiyle verildiğinden, benzer bir kararın ilgili davaya konu müfettişler yönünden de verilebileceğini gösteriyor.

İptal kararı verilirse bu ne anlama gelecek?

666 sayılı KHK ile getirilen ücret sistemi (ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak maaş ödenmesi), bazı kurumlarda 15 Ocak 2012 tarihinden sonra görev alan çeşitli unvanlardaki personelin maaşının bu tarihten önce aynı unvanlarda görev yapanlara göre daha düşük olması sonucunu da doğurmuştu.

Bu nedenle, 666 sayılı KHK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri çeşitli davalara konu edilmişti.

Açılan bu davaların biriyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi tarafından Hazine Uzmanları yönüyle daha önce verilen iptal Kararı, 15 Ocak 2012’den sonra ve 7 Eylül 2016 tarihinden önce olan dönemde mesleğe başlamış olan Hazine Uzmanlarını (ve Uzman Yardımcılarını) etkilemişti. İptal Kararı, söz konusu dönemde mesleğe başlamış olan Hazine Uzman ve Uzman Yardımcıları hakkında, 666 sayılı KHK ile getirilen ücret sisteminin değil, aynı unvandaki personel hakkında daha önce geçerli olan ücret sisteminin uygulanmasını sağlamıştı.

375 sayılı KHK’nın ek 10/c maddesinde ve ek III sayılı cetvelinde yer alan “müfettiş” ibarelerinin,  6745 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi haliyle iptal edilmesi durumunda;

*İptal kararına konu müfettiş ve müfettiş yardımcılarından,15 Ocak 2012-7 Eylül 2016 tarihleri arasındaki dönemde mesleğe başlamış olanlar etkilenecek.

*Karardan etkilenecek personelin maaşları, ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak değil, 15 Ocak 2012 tarihinden önce ilgili kurumlarda görev yapan aynı unvandaki personel hakkında geçerli olan ücret sistemi esas alınarak ödenecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.