logo yeni

AMİRİN VERDİĞİ EMİRLER KARŞISINDA MEMUR NELER YAPABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mutsuz4Amirleri tarafından verilen emirlere karşı, verilen emrin niteliğine göre Devlet memurunun farklı şekillerde hareket etme durumu söz konusudur.

Devlet memurlarının, amirleri tarafından verilen emirleri yerine getirmeleri zorunlu olmakla birlikte, her emir için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Devlet memuruna emir verilmesi

Yürüttükleri görevler bakımından amir durumunda olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında amiri oldukları kurum veya hizmet biriminin mevzuatla belirlenmiş görevlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması konusunda göreli ve sorumlu olduklarından, amiri oldukları memurlara görevleri sırasında yazılı veya sözlü şekillerde çeşitli emirler verebilirler.

Memur tarafından yerine getirilmesi gereken emir

Memurlar, amirlerinden aldıkları emirleri yerine getirme konusunda, kamu hizmetlerinin yürütülmesi bakımından zorunlu tutulmuşlardır.  Ancak, bu zorunluluk amirin verdiği her emir için geçerli olmamaktadır.

Memurun yerine getirebilmesi için yazılı olarak tekrarlanması gereken emir

Memur, amirinin yazılı veya sözlü olarak verdiği emri Anayasa, kanunlara, tüzüklere veya yönetmeliklere aykırı gördüğünde, o emri yerine getirmemesi gerekir.

Bu gibi durumlarda memur, emri yerine getirmeme gerekçesini sözlü ya da yazılı olarak emri veren amire iletir.

Amir verdiği emirde ısrar ederek aynı emrini yazılı olarak memura iletirse, memur verilen bu emri yerine getirmek zorundadır.  Ancak, amir emir ısrarını yazılı olarak bildirmemişse, memur o emri yerine getirmez.

Amirin yazılı ısrarı üzerine memur tarafından emrin yerine getirilmesinden bir sorumluluk doğması durumunda, bu sorumluluk emri veren amire ait olur.

Memurun yerine getirmemesi gereken emir

Memurun,  bazı emirleri hiçbir suretle yerine getirmemesi gerekir.

Amirin verdiği emrin konusunun suç teşkil etmesi durumunda, o emir yerine getirilmez. Bu tür emirlerle ilgili olarak amir tarafından yazılı veya sözlü ısrarda bulunulmuş olsa bile, emrin yerine getirilmemesi gerekir. Çünkü, bu tür emirleri yerine getiren memur sorumluluktan kurtulamaz.

Ancak, konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesinde, acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için ilgili kanunlarda belirtilen istisnai haller saklıdır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.