logo yeni

OHAL KAPSAMINDA ÇIKARILAN 691 SAYILI KHK’DA YER ALAN DÜZENLEMELER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 715 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında 25.Kanun Hükmünde Kararname çıktı.

691 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, bazı Kanun ve KHK’larda değişiklik yaptı. Yapılan düzenlemelerden bazıları şöyle:

1111 sayılı Askerlik Kanununda yapılan değişik yapıldı:

Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil bu Kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınacak.

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununda değişiklik yapıldı:

Asker kişiler, izinli oldukları durumlar hariç, ülke sınırları dışında üç günü geçirirlerse yabancı ülkeye kaçmış sayılacak ve bir seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Değişiklik öncesinde, yabancı ülkeye gitme müsaadesi bulunmaksızın ülke sınırları dışında üç günü geçirenlere bu yaptırım uygulanıyordu.

1512 sayılı Noterlik Kanununda değişiklik yapıldı:

Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı bulunanlar, noterlik mesleğine kabul edilmeyecek.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda değişiklik yapıldı:

Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olanlar arabulucu olamayacak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda değişiklik yapıldı:

Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olanlar bilirkişi olamayacak.

6758 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda değişiklik yapıldı:

Malvarlığı değerlerinin yönetimi amacıyla atananların, görevlerinden dolayı alacakları karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında KHK’da değişiklik yapıldı:

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkarılanlar, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarına karşı iptal davası açmak istediğinde bu davayı İçişleri Bakanlığı aleyhine açacak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.