logo yeni

İSTİFA ETME İLE MÜSTAFİ SAYILMA ARASINDA NE FARK VAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

istifa 3Devlet memuriyetinden usulüne uygun şekilde istifa etmek mümkün olup, bazı hallerde ise istifa isteğinin olup olmadığına bakılmaksızın memur istifa etmiş (müstafi) sayılmaktadır.

Memurun istifa etmesi ile istifa etmiş sayılması arasında ise doğurdukları sonuçlar bakımından bazı farklılıklar söz konusudur.

İstifa etme

Memur, kurumuna yazılı müracaatta bulunarak memuriyetten çekilme (istifa etme) istediğinde bulunabilir.

Çekilme isteği kabul edilen memur, görevini bırakabilir. Memurun bu isteği kabul edilmezse, memur isteği kabul edilinceye kadar ya da yerine atanacak kişi gelinceye kadar görevine devam eder. Memurun isteğinin kabul edilmemesi veya yerine birisinin göreve başlamama hali bir aydan fazla sürerse, memur üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Memurun olağanüstü biz mazeretle istifa etmek istediği hallerde ise amirlerine haber vererek bir ay beklemeden de görevlerinden ayrılabilir.

Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerini tamamladıktan sonra görevlerini bırakabilirler.

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışmakta olan memurlar ise yerlerine atanacaklar gelip işe başlayınca görevlerini bırakabilirler.

Memuriyetten bu şekillerde usulüne uygun olarak ayrılanların, 6 ay geçtikten sonra memuriyete yeniden girmeleri mümkün olabilir. Usulüne uygun istifa etmeyenler ise memuriyete yeniden girmek için daha uzun süre beklemek zorunda kalabilmekte ve bazı hallerde ise bir daha memuriyete girememe durumu ile karşılaşabilmektedirler.

İstifa etmiş (müstafi) sayılma

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “çekilmiş sayılma” olarak ifade edilen ve “müstafi sayılma” olarak da bilinen durumlar, ilgili memurun memuriyetle olan ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın, memurun çekilmiş sayıldığı (istifa isteğinde bulunmuş sayıldığı) hallere, 657 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerinde rastlanmaktadır. Örneğin;

*İzinsiz veya kurumu tarafından kabul edilebilecek bir mazereti olmaksızın, görevine kesintisiz şekilde 10 gün gitmeyen memur,

*Belli bir mazerete istinaden aylıksız izin kullanırken söz konusu mazeretin ortadan kalktığı durumlarda 10 gün içinde görevine dönmeyen memur,

*Çeşitli sebeplerle aylıksız izin kullanan ve aylıksız izin süresi bitiminde görevine dönmeyen memur,

*Başka yerdeki bir göreve naklen atanma emrini tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yere hareket edip belli yol süresini izleyen iş gününde görevine başlamadığı için kendisine tanınan aylıksız 10 günlük süre sonunda belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yeni görevine başlamayan memur,

**Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı göstererek ya da dış burslara dayanılarak (şahsen özel burs sağlayanlar dahil) yurt dışına gitmesine izin verildiği halde izin süresi sonunda görevine dönmeyen memur.

memuriyetten çekilmiş sayılmaktadır.

Müstafi (istifa etmiş) sayılanların yeniden memuriyete girmeleri en az 1 yıl beklemeleri halinde mümkün olabilirken, çekilmiş sayılma hallerine göre bekleme sürelerinin en az 3 yıl olması ya da memuriyete bir daha girememeleri durumu da söz konusu olabilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.