logo yeni

MEMURİYET DIŞINDA GEÇİRİLEN SÜRELER TEKNİK PERSONELİ NASIL ETKİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

muhendisDevlet memurlarının memuriyet dışında geçirmiş oldukları hizmet süreleri; görev aldıkları hizmet sınıflarına, unvanlarına, eğitim durumlarına ve hizmet sürelerine göre haklarında farklı etkiler doğurabilmektedir.

Bu yazıda sadece, teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev alanların memuriyet dışı hizmet sürelerinin memuriyetlerine olacak etkilerinden söz edilecektir.

Kazanılmış hak aylığına etkisi

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev alanların;

-Özel işyerlerinde veya serbest olarak mesleklerini yapmak suretiyle geçirdikleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü memuriyette geçmiş sayılmakta ve bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık seviyelerine eklenir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir statüde (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) mesleklerini yapmak suretiyle geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılmakta ve bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık seviyelerine eklenir.

-Askerlikte geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılmakta ve bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık seviyelerine eklenir.

Kıdem yılına etkisi

Teknik personelin memuriyet hizmetinde değerlendirilen memuriyet dışı hizmet sürelerinin (askerlik süresi dahil) tamamı, kıdem yılı sürelerinin hesabına da dahil edilir.

Yıllık izin süresine etkisi

Yıllık izin hesabında değerlendirilen süreler

Teknik Hizmetler Sınıfında görev alanların yıllık izin süresinin 20 ya da 30 gün olarak belirlenmesinde esas alınan hizmet süresi hesabına;

*Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışında (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi hizmet süreleri dahil) geçirdikleri sürelerin tamamı dahil edilir.

*Özel işyerlerinde veya serbest olarak mesleklerini yapmak suretiyle geçirdikleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ü dahil edilir.

*Askerde geçirdikleri süreler dahil edilir.

Aylıksız izin kullanımına etkisi

Hizmet süresine bağlı olarak aylıksız izin

Hizmet süresi bakımından 5 yılı tamamlamış olan memurlara, istekleri halinde memuriyetleri süresince en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilmektedir.

Teknik Hizmetler Sınıfında görev alanların bu şekilde aylıksız izin kullanabilmeleri için gerekli 5 yıllık hizmet süresi hesabına;

*Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışında (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi hizmet süreleri dahil) geçirdikleri sürelerin tamamı dahil edilir.

*Özel işyerlerinde veya serbest olarak mesleklerini yapmak suretiyle geçirdikleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ü dahil edilir.

*Askerde geçirdikleri süreler dahil edilir.

Torba kadroya atanmaya etkisi

Yükseköğrenim mezunu teknik personel, Teknik Hizmetler Sınıfına ya da Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ait ilk dört derecelerdeki kadrolara, gerekli hizmet süresi ve diğer şartları taşımaları halinde, derece yükselmesindeki süre şartı aranmaksızın kurumları tarafından atanabilmektedirler.

Bu kapsamda atama yapılabilmesi için, atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesi itibariyle aranan hizmet süresi şartına da sahip olunması gerektiğinden; en az 8, 10, 12 ve 14 yıl gibi hizmet süresine ihtiyaç duyulabilen atamalara ilişkin hizmet süresi hesabına;

*Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışında (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi hizmet süreleri dahil) geçirdikleri sürelerin tamamı dahil edilir.

*Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcısı ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atamalarda, yükseköğrenim sonrası kamu kurumları dışında geçirilen hizmet sürelerinin tamamı dahil edilir.

Diğer kadrolara atamalarda ise, yükseköğrenim sonrası kamu kurumları dışında geçirilen sürelerin 3/ 4’ü hesaplamaya (en çok 6 yıl olmak üzere) dahil edilir.

*Askerde geçirdikleri süreler dahil edilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.