logo yeni

MEMURUN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA SÜRESİ EN ÇOK NE KADAR OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mutsuz memurDevlet memurları, kamu hizmetleri bakımından görevde kalmalarında sakınca olduğunun ilgili amirleri tarafından değerlendirildiği hallerde, haklarında soruşturma açılmadan önce veya açılan soruşturmanın herhangi bir aşamasında, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılabiliyor.

İşten el çektirme olarak da bilinen görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun memuriyetle olan ilişiğini kesmemekte ve sadece bazı yönleriyle askıya alınması sonucunu doğuran geçici bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öte yandan,  memurların görevden uzaklaştırılmasına ilişkin hususları düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin süre sınırlamalarını da belirlerken,  özel yasal düzenlemelerle bu sürelere farklı sınırlamalar da getirilebilmektedir.

Görevden uzaklaştırmaya ilişkin süre kuralları

Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığında, ilgili memur hakkında soruşturmaya ne zaman (bu tedbir soruşturma öncesi alınmışsa) başlanması gerekeceği ile görevden uzaklaştırmanın en çok ne kadar süreceğine ilişkin süre kuralları vardır.

657 sayılı Kanunda yer alan belirlemelere göre;

*Hakkında soruşturma açılmadan önce memurun görevden uzaklaştırılmış olması durumunda, görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturma başlanması gerekir.

*Görevden uzaklaştırma tedbirinin bir disiplin soruşturması nedeniyle alınmış olması durumunda,  görevden uzaklaştırma tedbiri en çok 3 ay sürer. Bu sürenin sonuna kadar karar verilmemesi durumunda memur görevine döner.

*Görevden uzaklaştırma tedbirinin bir ceza soruşturması nedeniyle alınmış olması durumunda, memurun durumu her 2 ayda bir ilgili amir tarafından incelenir ve göreve dönüp dönmeyeceği konusunda karar (bu kararlar yazılı olarak ilgili memura da bildirilir) verilir. Bu hallerde, ceza soruşturmasının işleyiş sürecine göre görevden uzakta kalınan süre değişebilmektedir.

Süre kuralları dışında, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılacağı haller

Devlet memurları hakkında yürütülen soruşturma veya yargılama neticesinde, hakkında;

-kamu görevinden çıkarma kararı verilmesine gerek görülmeyen,

-memurluktan çıkarma cezası dışında bir disiplin cezası alan,

-yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilen,

-hüküm verilmeden önce, hakkındaki kovuşturma genel affa uğrayan,

-görevine ve memuriyetine ilişkin olsun veya olmasın, memurluğa engel olmayan bir ceza alıp bu cezası ertelenen

memurlara ilişkin görevden uzaklaştırma tedbiri, ilgili amirler tarafından kaldırılarak memurun görevine dönmesi sağlanır.

Öte yandan, soruşturma konusunun memuriyet hizmetinin devamına engel olmadığının ilgili amirler tarafından değerlendirildiği hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri her zaman kaldırılabilir. Ancak, başka bir sebeple memur hakkında yeniden görevden uzaklaştırma kararı alınması da mümkündür.

Özel düzenlemelerle getirilen görevden uzaklaştırma süre kuralları

Ülkemizde 15/7/2016 tarihinde yaşanan FETÖ/PDY darbe girişimi ve terör olayları sonrasında ilan edilen ve halen devam eden OHAL uygulamaları kapsamında,  Devlet memurlarından bazıları milli güvenlik sebebiyle görevden uzaklaştırılabiliyor.

Öte yandan, OHAL uygulamaları kapsamında çıkarılan 669 sayılı KHK, 15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan memurlar hakkında, OHAL süresince soruşturma açma süresine (10 günlük süreye) uyulmayacağını hükme bağlamıştır.

Bu itibarla, OHAL kapsamında görevden uzaklaştırılmış olan Devlet memurları hakkında 10 gün içinde soruşturmaya başlanması gerekmediğinden, bu kapsamda görevden uzaklaştırılmış olmakla birlikte henüz haklarında kamu görevinden çıkarma kararı verilmemiş olanların, OHAL devam ettiği müddetçe haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmaması da mümkündür.

Bu nedenle, OHAL kapsamında hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan ve haklarında kamu görevinden çıkarma kararı verilmeyenlerin görevlerine yeniden başlamaları, ilgili kurumların değerlendirmelerine göre farklı tarihlerde olabilmektedir. 

Ancak, OHAL uygulaması sona erdiğinde, devam etmekte olan görevden uzaklaştırma tedbirleri varsa, ilgililer hakkındaki işlemlerin 657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırmaya ilişkin süre kurallarına göre yürütülmesi gerekecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.