logo yeni

MEMURLARIN KIDEM YILINA İLİŞKİN SINIRLAMA KALDIRILMALI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur3Emekli ikramiyesi hesabında esas alınan hizmet yılı sınırının Anayasaya aykırı bulunarak kaldırılmış olması, aylık maaş ve emeklilik haklarını etkileyen bir unsur olan kıdem yılı konusundaki sınırın da kaldırılması konusunda kamu görevlilerinde beklenti yaratmış durumda.

Aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen memurların maaş hesabında ve Devlet memurlarının tamamının emekli maaşı ile emekli ikramiyesi hesabında, hizmet yılının en çok 25 yılı esas alınarak bulunan kıdem aylığı da kullanılmaktadır.

Ancak, kıdem aylığının aylık maaş ve emeklilik haklarına olan etkisinin düşük seviyelerde olmasının yanı sıra kamu görevlilerinin 25 yıldan sonra olan hizmetlerinin kıymetlendirilmediği düşüncesi yaratıyor olması ve emekli ikramiyesine konulan yıl sınırlamasının kaldırılmış olması nedeniyle, kıdem yılına ilişkin 25 yıl sınırlamasının uygulama bakımından anlamlı olmadığını düşünmekteyiz.

Memur için kıdem yılının önemi

Memuriyette geçmiş sayılan (kazanılmış hak aylık seviyesinin belirlenmesinde esas alınan) hizmet süreleri), ilgili memurun kıdem süresi olarak değerlendirilmektedir.

Kıdem süresinin her tam yılı (en çok 25 yıl), memurun kıdem aylığının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Kıdem aylığı ise, memurların emekliliğe ilişkin haklarının belirlenmesinde ve 657 sayılı Kanuna göre maaş alanların aylıklarının hesabında kullanılmaktadır.

Ancak, kıdem yılına ilişkin 25 yıl sınırlaması nedeniyle, bu süreyi aşan hizmet süreleri;

*Kıdem aylığı dahil edilerek maaş alan memurların maaş miktarını,

*Memurun maaşından kesilen emekli keseneği (SGK primleri) miktarını,

*Emekli aylığı ve emekli ikramiyesi miktarını

hiç etkilememektedir. Bu durum ise, 25 yıldan fazla kıdemi olan memurların az da olsa maddi kayıp yaşamalarına neden olmaktadır.

Kıdem yılına ilişkin sınırlama kalkarsa

Kıdem yılı konusunda uygulanan 25 yıl sınırı kaldırılırsa, kıdem süresi 25 yıldan fazla olan memurların;

-657 sayılı Kanuna göre aylık alanların, aylık maaş miktarında artış olur.

-Aylıklarını 657 sayılı Kanuna göre almayanların (ücret ve tazminat göstergesine göre aylık alan, kadro karşılığı sözleşmeli olan, maaşını sözleşme karşılığı alanlar gibi) aylık net maaşında azalma olur. (kesenek artışı nedeniyle)

-Emekli aylık ve ikramiye miktarında artış olur.

Bu çerçevede, kıdem yılına ilişkin sınırlamanın kalkmasının 1/10/2008 tarihinden önce göreve başlayan memurları nasıl etkileyeceği konusunda hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tabloda, 25 yılın üzerindeki her 1 kıdem yılının memura olan etkisine yer verilirken, sadece kıdem yılının etkisini görebilmek bakımından, emeklilik haklarına ilişkin hesaplamada fiili hizmet yılı ve ikramiye yılı sabit tutulmuştur.

25 yıldan fazla olan her 1 kıdem yılının memura etkisi*

Memur

Aylık net maaş

Emekli aylığı

Emekli ikramiyesi

Maaşını 657’ye göre alan

1,36 TL

1,50 TL

48,03 TL

Maaşını 657’ye göre almayan

(-) 0,26 TL

1,50 TL

48,03 TL

*2017 yılı ilk altı ayına ilişkin aylık katsayısı ve %15 oranında gelir vergisi uygulanmıştır.

Tabloda yer alan rakamlara bakıldığında, kıdem yılına ilişkin 25 yıl sınırlamasının kalkmasının memura sağlayacağı katkının düşük seviyelerde olacağı görülmekle birlikte, sınırlamanın kalkması memurların 25 yıldan fazla olan hizmetlerinin kıymetlendirilmesini de sağlamış olacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.