logo yeni

BİTİRİLEN ÜST ÖĞRENİMİN İNTİBAKA KONU EDİLDİĞİ VE EDİLMEDİĞİ DURUMLAR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

egitimÜst öğrenimi bitirmek, Devlet memurunun kazanılmış hak aylık seviyesinin ve kadro derecesinin yükselmesi sonucunu doğurabilirken, üst öğrenimin ne zaman bitirildiği hususu ise yapılacak intibak işlemini etkileyebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/12/d maddesine göre; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirdikten sonra yeniden memur olarak görev alan kişinin intibakı, emsali olan kişinin memuriyette ulaştığı derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdiği üst öğrenimin memuriyete giriş derece ve kademesine, memuriyette geçirdiği hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmek suretiyle yapılmaktadır.

İntibak işleminin “memuriyette iken üst öğrenimi bitirenler ile memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirdikten sonra yeniden memuriyete dönenler” hakkında uygulanabilecek olmasına rağmen, üst öğrenimi bitirme durumları bu kapsamda olmayan memurların da intibaklarının yapılmasını talep ettikleri durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Ancak, üst öğrenim mezunu memurlar hakkında intibak işlemi yapılmasında, üst öğrenimin ne zaman bitirildiğinin önemli olmadığının yanı sıra üst öğrenimin bitirilme zamanının önemli olduğu yönünde görüşler ve yargı kararlarına da rastlanmaktadır.

Mevcut öğrenim düzeyinden daha alt öğrenim düzeyinden KPSS’ye girilmesi

Mezun durumda oldukları öğrenim düzeyinden daha alt bir öğrenim düzeyinden sınava girerek Devlet memuriyetine atananlara da rastlanmaktadır. Bu memurların, üst öğrenim mezunu olduklarını ileri sürerek intibaklarının yapılmasını istedikleri durumlarla ilgili olarak farklı yaklaşımların (kararlar/görüşler/uygulamalar) olduğu görülmektedir.

-DPB görüşü: KPSS’ye girdiği tarih ile atama veya ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme tarihi arasında öğrenim düzeyi değişenlerin intibakı hakkında. 

-DPB görüşü: KPSS son başvuru tarihi ile Devlet memurluğuna yerleştirme tarihi arasında üst öğrenimi (lisans öğrenimini) bitiren personelin memuriyete giriş derece ve kademesinin, lisans öğrenimini bitirenlerin giriş derece ve kademesi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği hakkında. 

-DPB görüşü: Önlisans ve lisans mezunu oldukları halde, lisesi mezunu olarak atanan personelin yüksekokul diplomalarına istinaden intibakları hakkında.

-Danıştay 5. Dairesi Kararı: Üniversite mezunu iken lise mezunu olarak çalışmayı kabul edene ve memuriyette iken üst öğrenimi bitirmeyen memurun, üst öğrenimine göre intibakı hakkında.

Ancak, Kanunda yer alan düzenlemeye göre;

-Mezun olduğu öğrenim düzeyinin daha alt seviyelerindeki öğrenim düzeylerinden memuriyete girmiş olanların, memuriyete girmeden önce bitirmiş oldukları üst öğrenime istinaden intibaklarının yapılamayacağını,

-Bitirmiş oldukları öğrenim düzeyine göre daha alt öğrenim düzeyinden memuriyete girenlerin, memuriyete girmeden önce tamamlamış oldukları üst öğrenim ile aynı düzeydeki bir öğrenimi daha sonra yeniden tamamlamaları halinde, bu öğrenimlerine istinaden intibaklarının yapılabileceğini

düşünmekteyiz.

KPSS tarihi ile atanma tarihi arasında dönemde üst öğrenimin bitirilmesi

KPSS’ye girişte mevcut olan öğrenim düzeyinin, atama yapılmadan önce değiştiği durumlarda, alt öğrenim seviyesinden memuriyete başlayan kişinin intibakının yapılıp yapılmayacağı konusunda farklı görüş ve yargı kararlarıyla karşılaşılabilmektedir. Örnek karar için tıklayınız ...

Ancak, memuriyete atanmadan önce olmakla birlikte KPSS’nin yapıldığı tarihten sonra bitirilen üst öğrenimin, “memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak” bitirilen bir üst öğenim olmaması nedeniyle, bu durumda olanların memuriyete başlama seviyesinin KPSS’ye girdikleri öğrenim düzeyi olması ve ilgili kişi hakkında üs öğrenim nedeniyle intibak işlemi yapılamaması, ancak bitirilen üst öğrenimin memuriyete giriş seviyesi esas alınarak ilgili memur hakkında asil memurluğa atanma aşamasında işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Aday memurun üst öğrenim bitirmesi

657 sayılı Kanunun 158 inci maddesinde; herhangi bir sınıfta göreve başlayan aday memurların, memuriyete giriş dereceleri itibariyle hak edecekleri kademe aylığını alacakları ve asaletleri tasdik edilinceye kadar haklarında kademe ilerlemesi uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, memuriyete başladıktan sonra adaylık dönemi içerisinde üst öğrenimi tamamlayanların intibakının, asil memurluğa atandıktan sonra yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.