logo yeni

OHAL İNCELEME KOMİSYONUNA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

toplanti15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK’lar ile kamu görevinden/meslekten çıkarılanların yapacakları itirazları da inceleyecek olan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna ilişkin olarak, 690 sayılı KHK ile bazı ilave düzenlemeler yapıldı.

23 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan 685 sayılı “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, OHAL kapsamında ihraç edilenlerin başvurularını değerlendirmek üzere bir komisyon oluşturulmasına hükmedilmişti. 29 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan 690 sayılı KHK ile Komisyona ilişkin ilave düzenlemeler yapıldı.

690 sayılı KHK ile Komisyona ilişkin yapılan düzenlemeler şöyle:

**Komisyon üyeleri, Komisyondaki görevleri süresince kurumlarından aylıklı izinli sayılacak.

**Komisyon üyelerinin üyelik görevleri kapsamındaki karar, görev ve fiillerinden dolayı hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları doğmayacak.

**Komisyonun karara bağladığı dosyaya ilişkin olarak Komisyonda bulunan tüm evraklar; kamu görevinden/meslekten çıkarılanların son görev yaptıkları kurum veya kuruluşa, kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında olanlar ise ilgili kurum veya kuruluşa devredilecek.

**Komisyon kararlarına karşı iptal davaları aşağıdaki yerler aleyhine açılacak. Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa husumet yöneltilemeyecek.

    a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerce en son görev yapılan kurum veya kuruluş aleyhine dava açılacak.

    b) Devlet memurları ve işçiler dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlarca Millî Savunma Bakanlığı aleyhine dava açılacak.

    c) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlarca İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açılacak.

    ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine dava açılacak.

    d) Kapatılan derneklerce İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açılacak.

    e) Kapatılan vakıflarca Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine dava açılacak.

    f) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlarca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine dava açılacak.

    g) Kapatılan özel sağlık kuruluşlarınca Sağlık Bakanlığı aleyhine dava açılacak.

    ğ) Kapatılan özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonlarınca Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine dava açılacak.

    h) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığı aleyhine dava açılacak.

    ı) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu aleyhine dava açılacak.

    i) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajanslarınca Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü aleyhine dava açılacak.

    j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personelince İçişleri Bakanlığı, aleyhine dava açılacak.

**Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmışsa, bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilecek. Vekâlet ücretine hükmedilmeyecek. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilecek.

**29 Nisan 2017 tarihinden önce usulüne göre yapılmış olan başvurular, ilgili kurumlarca işleme alınmak üzere Komisyona intikal ettirilecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.