logo yeni

calisanlar2 copy

DİSİPLİNE AYKIRI FİİLİN CEZASI OHAL DÖNEMİNDE AĞIRLAŞABİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin 2Disipline aykırı fiil ve hallerinden dolayı Devlet memurları hakkında, işledikleri fiil veya halin niteliğine ve ağırlık derecesine göre çeşitli disiplin cezaları verilebilirken, bazı fiil ve haller nedeniyle verilebilecek disiplin cezaları OHAL dönemlerinde ağırlaşabiliyor.

OHAL döneminde işlendiğinde cezası ağırlaşan fiil ve haller arasında, verilen emrin yerine getirilmemesine ilişkin bazı durumlar da yer alıyor.

Disiplin cezası

Mevzuatta emredilen ödevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayan ve yasaklanan işleri yapan Devlet memurlarına, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre çeşitli disiplin cezaları verilebiliyor.

Devlet memurlarına disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller ağırlık derecelerine göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası olmak üzere beş başlık altında toplanırken, memurlar hakkındaki disiplin işlemlerine ilişkin düzenlemeler de Kanunda yer almıştır.

OHAL döneminde durum

657 sayılı Kanundaki disiplin hükümlerinin yanı sıra 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununda da Devlet memurlarına ilişkin bazı disiplin hükümleri yer almıştır.

*Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde ilgili vali; 2935 sayılı OHAL Kanunu uyarınca verilen görevleri yapmayan veya savsaklayan veya alınan tedbirlere uymayan Devlet memurları hakkında, bu fiillerin disiplin cezasını gerektirip gerektirmediğine bakmaksızın, durumun ağırlığını dikkate alarak uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını doğrudan verebilir.

*Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde ilgili vali; 657 sayılı Kanunun disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında saymadığı bir fiil veya halden dolayı da Devlet memuru hakkında disiplin cezası verebilir.

*Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde ilgili vali; disipline aykırı olduğunu değerlendirdiği bir fiil veya halden dolayı, fiilin ağırlığını dikkate alarak memur hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarından birini doğrudan doğruya verebilir ve uygulayabilir.

Amirin verdiği emri yerine getirmeyen memura verilecek ceza OHAL’de ağırlaşıyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, amirleri tarafından verilen emirleri yerine getirmeyen memur hakkında disiplin cezası uygulanmasına öngörürken, bazı emirlerin bu kapsamda yer almadığını ve emirlere uymamaya yaptırım olarak OHAL döneminde daha ağır ceza getirmiştir.

657 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere göre;

**Memur amirinin emrini yerine getirmek zorundadır.  Memur, amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu görürse, emri yerine getirmez ve aykırılığı o emri verene sözlü veya yazılı olarak bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, memur bu emri yapmak zorundadır. Bu durumlarda, sorumluluk memurda değil emri veren amirde olur. Konusu suç teşkil eden bir emir, yazıyla yenilense bile memur tarafından hiçbir şekilde yerine getirilmez, yerine getirilmesi durumunda memur sorumluluktan kurtulamaz. Ancak, acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar kapsamında verilen emirler yerine getirilir.

**Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık gösteren veya düzensiz davranan memura UYARMA cezası; verilen emirlere itiraz eden ya da verilen emir veya görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kusurlu davranan memura KINAMA cezası; verilen emir veya görevleri kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmayan memura AYLIKTAN KESME cezası; verilen emir veya görevleri kasten yapmayan memura ise KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası verilir.

**“Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,” fiilini işleyen memurlar hakkında, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma cezası verilir.

Buna göre, normal zamanda verilen emir ve görevleri yapmamak fiilinin Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektirmeyeceğini,  ancak OHAL dönemlerinde OHAL’e ilişkin konularda amirler tarafından verilecek görev veya emirleri yapmayan memurların ise Devlet memurluğundan çıkarma cezası alabileceğini söyleyebiliriz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.