logo yeni

TORBA KADROYA ATANMAK İÇİN MEMURUN TALEPTE BULUNMASI GEREKİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

istisnai memuriyetDevlet memurlarından bazıları, kazanılmış hak aylık seviyelerinin üzerindeki derecelere atanmak suretiyle, o derecelere yükselebilmek için gerekli süreleri beklemeden daha yüksek düzeydeki özlük haklarına kavuşabilmektedirler.

Torba kadrolara atanma olarak da bilinen 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine ilişkin bu uygulama, genellikle aylık net maaş ve ek gösterge artışının yanı sıra makam ve temsil/görev tazminatı gibi haklarda da artışa neden olduğundan, memurlar tarafından çok önemsenen bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Memurun derecesinin yükselmesi

Eğitim durumları ve görev alacakları hizmet sınıflarına göre belirlenmiş seviyelerden (derece/kademe) memuriyete başlayanlar, normal şartlarda; üst derecelerden boş bir kadro olması, bulunduğu derecede en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması ve atanacağı kadro görevi için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmaları halinde üst dereceye yükselebilmektedirler.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde yer alan düzenlemeyle, derece yükselmesi yapabilmek için gerekli süreleri beklemeden bazı memurların bazı kadrolara atanabilmesine imkan tanınmıştır.

Bu uygulama, memurun aynı anda birden fazla üst dereceye yükselmesi sonucunu doğurabilmektedir.

68/B uygulamasından yararlanma şartları

Devlet Memurları Kanununun 68/B uygulamasından yararlanabilmek için, ilgili memurun kazanılmış hak aylık derecesinin, atanacağı kadro derecesinden düşük olmasının yanı sıra;

*Yükseköğrenim görmüş olması gerekiyor.

*Atanacağı kadronun derecesinin 1, 2, 3 veya 4 olması gerekiyor.

*Atanacağı kadronun sınıfının, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Sağlık Hizmetleri sınıfları dışındaki hizmet sınıflarında olması gerekiyor.

*Atanacağı kadronun derece ve ek göstergesi itibariyle gerekli olan hizmet süresine sahip olması gerekiyor.

Gerekli şartları taşıyan her memur torba kadroya atanır mı?

Gerekli şartlara sahip olan her memurun, 68/B uygulaması kapsamında torba kadrolara atanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Torba kadrolara atama yapıp yapmamak, kadro durumu ve hizmet gerekleri de göz önünde bulundurularak ilgili kurumlar tarafından takdir edilecek bir konudur.

Bu çerçevede, gerekli şartları taşıyan her memurun torba kadro uygulamasından yararlandırıldığı kurumların yanı sıra, sadece amirlerin tercih ettiği memurların bu kadrolara atandığı kurumlara da rastlanabilmektedir.

Bu nedenle, gerekli şartları taşıyan memurların torba kadroya atanma konusunda talepte bulunmaları şartı aranmadığı gibi, talepte bulunulmuş olmasının torba kadroya atama yapma konusunda kurumları bağlayıcı bir yönü de bulunmamaktadır. Kurumlar, gerekli şartları taşıyan personeli (talepte bulunmuş olsun veya olmasın) torba kadrolara atama konusunda serbesttir.

Öte yandan, torba kadrolara yapılacak atamalarda kurumlar tarafından takdir yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen bir kararda;  “idarenin iş ve işlemlerinde kamu yararına ve hizmet gereklerine riayet etmesi, yasal ve makul gerekçeye dayanması, nesnel ve adil olması, eşitlik ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın gereği olup, idarenin yasalarla kendisine tanınan takdir yetkisini bu ilke ve ölçütleri göz önünde tutarak kullanması gerekir.” ifadeleri de yer almıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.