logo yeni

KİMLER YENİDEN MEMUR OLAMIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ise girme 2Devlet memuriyetine girdikten sonra çeşitli sebeplerle memuriyeti sona ermiş olanlardan bazılarının yeniden memuriyete girmesi mümkün olamıyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memurluğun hangi hallerde sona ereceğinden ve yeniden memuriyete girmenin mümkün olamayacağı hallerden de söz edilmiş olup, bazı özel düzenlemelerle de yeniden memuriyete girmeye engel çeşitli hükümler getirilmiştir.

Memurluğu sona erme halleri

*657 sayılı Kanun hükümlerine göre memuriyetten çıkarılma.

*Memurluğa alınma şartlarından her hangi birinin taşınmadığının sonradan anlaşılması veya memurluk sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybedilmesi nedeniyle memuriyetten çıkarılma.

*657 sayılı Kanun hükümlerine göre memurluktan çekilme ve çekilmiş sayılma (istifa etmek ve istifa etmiş sayılmak).

*Emekliye ayrılma.

Öte yandan, ölüm hali de memuriyeti sona erdiren hallerdendir.

Yeniden memuriyete dönemeyecek olanlar

Memuriyeti çeşitli sebeplerle sona ermiş olanlardan bazılarının yeniden memuriyete dönmesi (gerekli şartları taşımaları şartıyla ve açıktan atama prosedürüne uyularak) mümkün olabilirken, bazılarının ise memuriyete yeniden dönmesi mümkün olamamaktadır. 

*Haklarında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanmak suretiyle memuriyeti sona erenler bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.

*Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde görev yapan memurlar, (ayrılmalarını kurumlarının uygun görmesi hali hariç) yerlerine atanacak olanlar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymadan görevlerinden ayrılanlar, bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.

*Kasten işledikleri suçlardan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.

*Devletin güvenliğine karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, zimmet suçundan, irtikâp suçundan, rüşvet suçundan, hırsızlık suçundan, dolandırıcılık suçundan, sahtecilik suçundan, güveni kötüye kullanma suçundan, hileli iflas suçundan, ihaleye fesat karıştırma suçundan, edimin ifasına fesat karıştırma suçundan, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan veya kaçakçılık suçundan mahkûm olanlar, bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.

*16/05/1982 tarihinden sonra memurluktan çekilme ve çekilmiş sayılma hali toplamı iki defadan fazla olanlar (seçimler nedeniyle veya benzeri türde yasal düzenlemeler gereği olan çekilmeler hariç), bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.

*Yaş haddinden emekli olanlar, bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.

*İstekle ya da re’sen emekliye ayrılmış olanlar; (Cumhurbaşkanı tarafından atanma, Başbakan tarafından atanma, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanma, Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atanma halleri hariç) genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına atanamazlar.

*15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmış olanlar, bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.

*Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç), bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.