logo yeni

TEKNİK HİZMETLERDE KİMLER İLAVE DERECE/KADEME ALAMIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

dereceEğitimlerine göre belirlenmiş seviyelerden memuriyete girenlere, eğitim durumları ile hizmet sınıfları ve görev unvanlarından dolayı ilave derece/kademe de verilebilmektedir.

Memuriyet giriş seviyelerine ilave yapılmak suretiyle memuriyete alınanlar arasında, teknik personelden bazıları da yer almaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlardaki kadrolarda görev alan teknik personelden bazılarına hizmet sınıfına bakılmadan, bazılarına ise teknik hizmetler sınıfında görev almaları halinde ilave 1 derece verilirken, bazılarına ise hiçbir şekilde ilave derece/kademe verilmemektedir.

Hizmet sınıfına bakılmadan ilave derece verilen teknik personel

-Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlara,

-Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunlarına,

-İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunlarına,

-Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunlarına

ilave 1 derece verilir.

Teknik Hizmetler Sınıfında görev aldıklarında ilave derece verilen teknik personel

Teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

-Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunlarına,

-Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı ve yüksek bölge plancılarına,

-Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunlarına,

-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunlarına,

-Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlara,

-Öğrenim durumları itibariyle fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyeri sayılanlara

ilave 1 derece verilir.

İlave derece/kademe alamayan teknik personel

Eğitim durumları itibariyle teknik unvan kazanmış olan veya teknik hizmetler sınıfında görev yapan Devlet memurlarından bazıları ilave derece/kademe alamıyor.

-Lise dengi teknik okul mezunu olanlar, teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev alsalar bile ilave derece/kademe alamıyor (emniyet hizmetleri sınıfı kapsamındaki unvanlarda veya orman muhafaza memuru ve gümrük muhafaza memuru gibi unvanlar görev alanların ilave derece/kademe alma hali hariç). 

-Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlı karolarda görev yapanlardan teknik bilimler lisansiyeri sayılmayanlar ilave derece/kademe alamıyor.  Bunların teknik bilimler lisansiyeri olmaları durumunda, unvanlarına bakılmaksızın ilave 1 derece alabilirler.

-Programcı, Çözümleyici ve Grafiker unvanlı karolarda görev yapanlardan teknik bilimler lisansiyeri sayılmayanlar ilave derece/kademe alamıyor.  Bunların teknik bilimler lisansiyeri olmaları durumunda, unvanlarına bakılmaksızın ilave 1 derece alabilirler.

-Ekonomist unvanlı kadroda görev yapanlardan teknik bilimler lisansiyeri sayılmayanlar ilave derece/kademe alamıyor. Bunlardan “matematiksel iktisat (ekonometri)” bölümü mezunu olanlar ise ilave 1 derece alabiliyor.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.